PROTECCIÓ CIUTADANA
Thursday, June 21, 2018

Anaïs Menguzzato presenta l’esborrany de la nova ordenança de Civisme a l’Espai Públic

El text s'ha elaborat amb la col·laboració de la Càtedra Protecpol de la Universitat de València

La regidora de Protecció Ciutadana ha presentat hui l’esborrany de la nova ordenança de civisme en l’espai públic, que s’ha elaborat des de la premissa d’intentar resoldre els conflictes de convivència per mitjà de la mediació, l’educació i el voluntariat. El text se sotmetrà a un procés participatiu amb les entitats veïnals, socials, d’oci i de consumidors.

L’ordenança regula quatre situacions que afecten la convivència en els espais públics: el botellot, la mendicitat coactiva, els excrements de mascotes i la deterioració de l’espai públic/privat. S’ha elaborat en coordinació amb la Càtedra Protecpol de la Universitat de València, la directora de la qual, Paz Lloria, ha participat en la presentació de l’esborrany. El nou text inclou aportacions tan noves com ara els cursos educatius per a pares i mares dels menors que beguen alcohol en els carrers o l’obligatorietat dels amos de mascotes d’eixir al carrer sempre proveïts de material per a recollir-ne els excrements, entre altres.

Tal com ha explicat la regidora Menguzzato, la normativa, que en un principi es va anomenar Ordenança de convivència, es denominarà finalment Ordenança de civisme en l’espai públic i delimitarà de manera detallada les competències i l’actuació de la Policia Local. «El civisme és el concepte que fa referència al compliment de les lleis i als deures de la ciutadania, que contribuïxen al funcionament correcte de la societat», ha assenyalat la regidora. L’esborrany recull les aportacions i suggeriments de les entitats ciutadanes, fruit de les reunions periòdiques amb la Policia Local.

Del concepte de civisme es deriva la principal novetat que aporta el text: la possibilitat que les persones sancionades per comportaments inadequats o molestos puguen reduir o fins i tot eliminar estes sancions a través de cursos educatius o amb el compliment de tasques de voluntariat social. «La nova ordenança té voluntat transformadora, després d’anys en què les meres sancions no han donat resultat», ha explicat la regidora. Menguzzato ha apel·lat a la importància que les persones que tinguen comportaments incívics assumisquen i comprenguen l’efecte que estos tenen sobre tota la societat perquè els canvien i revertisquen.

En el cas del fenomen del botellot, el focus de l’ordenança no s’ha posat en la il·legalitat del consum de l’alcohol en la via pública en si, sinó sobre les molèsties que se’n deriven: sorolls, brutícia, desprotecció dels menors... Per això, s’obri la possibilitat de redimir o anul·lar les sancions previstes, i s’afig que, per poder reduir o eliminar estes sancions, també els pares o mares hauran d’assistir amb els seus fills i filles als cursos de reeducació o a les tasques de voluntariat i treball comunitari. «Les solucions únicament punitives no funcionen», ha afirmat la regidora, «i per això cal treballar en l’educació i en la presa de consciència».

OBLIGATORI PORTAR BOSSES PER A LES MASCOTES

En el cas de les deposicions de mascotes en els espais públics, ja l’Ordenança de neteja establix com han d’arreplegar-se i retirar-se per a evitar molèsties a la ciutadania. Però per complir efectivament estes directrius, la nova ordenança fixa l’obligatorietat que les persones propietàries de mascotes hagen de portar sempre, quan isquen a passejar amb els seus animals, prou bosses de recollida d’excrements. De fet, a partir d’ara els agents de la Policia podran establir sanció no solament per no recollir les restes, com fins ara, sinó per no portar els materials de neteja, fins i tot encara que la mascota no haja fet cap deposició.

Respecte a la mendicitat coactiva, és a dir, els casos en què les peticions d’ajuda en els carrers (venda de mocadors, aparcadors de cotxes, netejadors de cotxes...) van acompanyades d’amenaces o intimidació, la novetat és que des de la Policia Local es traslladarà la informació als servicis socials municipals (CASS, Centre d’Atenció a les Persones sense Sostre). Es mantenen les sancions econòmiques, encara que des de la constatació que, per si mateixes, estes sancions s’han revelat ineficaces, ja que la majoria de les persones en estes situacions no tenen recursos. «No es pretén castigar les situacions petitòries que per si mateixes no generen inseguretat a la ciutadania», ha matisat la regidora.

Finalment, l’Ordenança de civisme en l’espai públic regula les situacions de deterioració de l’espai públic i privat, és a dir, quasi exclusivament les pintades sobre edificis o mobiliari urbà. Atés que les agressions al patrimoni històric es recullen en el Codi Penal, la normativa municipal es referix a la resta de béns, amb sancions que oscil·len entre els 750 i els 3.000 euros. «Però a les sancions en si sumem la proposta de mediació, és a dir, que estes es podran reduir o eliminar per mitjà de la restauració del dany causat: netejar o pintar de nou allò danyat; o a través del voluntariat cívic», ha subratllat Anaïs Menguzzato.

Després de la redacció de l’esborrany de l’ordenança, ara s’obri un període de participació i aportació de propostes per part de la ciutadania, que portarà a la tramitació administrativa de la nova normativa, «una norma que es basa en la idea de la cultura de la pau, de la mediació com a fórmula de solució dels conflictes de convivència, sempre que siga possible», ha conclòs la delegada.Cercador
Enllaços
Síguenos en TwitterSíguenos en Twitter
Socialistes ValenciansSocialistes Valencians
PSOEPSOE