URBANISME
Thursday, October 25, 2018

Aprovades dos noves obres de rehabilitació al barri del Cabanyal-Canyamelar

El pressupost per als dos projectes és de 272.000 euros

L'Ajuntament ha aprovat la licitació de dos projectes de rehabilitació i reforma d'edificis en el barri del Cabanyal-Canyamelar, amb finançament estatal i autonòmic. En total, suposaran una inversió de 272.000 euros, i redundaran en una millora de les condicions urbanes i socials del barri.

La primera de les dos iniciatives serà la rehabilitació de l'edifici situat entre mitgeres al carrer d’Escalante núm. 208. Este projecte compta amb un pressupost de base de licitació i valor estimat del contracte de 87.351,95 euros i està finançat pel Pla estatal de Foment del Lloguer d'habitatges, la Rehabilitació edificatòria i la Regeneració urbana 2013-2016.

D'altra banda, la segona serà la reforma de l'edifici de propietat municipal situat en el número 192 del mateix carrer. El pressupost i valor estimat d'este projecte és de 184.549,11 euros, finançat amb càrrec al Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana.

El procediment de contractació per a les obres del barri del Cabanyal- Canyamelar està obert fins al 8 de novembre



Cercador
Enllaços
Síguenos en TwitterSíguenos en Twitter
Socialistes ValenciansSocialistes Valencians
PSOEPSOE