OCUPACIÓ
Wednesday, July 5, 2017

Comença el curs de foment de gestió d’empreses

El programa aposta per continguts relacionats amb el màrqueting i la gestió comercial

El curs de formaci “Itinerari per a la creació i consolidació d'empreses” comença hui dimecres 5 de juliol. Este programa, posat en marxa pel Servici d'Ocupació i Emprenedoria de la regidoria de Desenvolupament Econòmic Sostenible, està destinat a fomentar la constitució d'empreses a València i donar-los suport.

El curs s'impartix al Centre Municipal d’Ocupació i Formació Emili Baró, situat al carrer d’Emili Baró 89 de València i durant el mes de juliol es treballarà la definició del model de negoci amb la metodologia Canvas i màrqueting i gestió comercial. La formació es reprendrà al setembre i es prolongarà fins al mes d'octubre, en horari de 16 a 20 h.

Enguany, i amb l'objectiu d'ajudar les empreses que sorgisquen del curs a donar els primers passos, els projectes que finalitzen el curs de formació amb aprofitament i que es constituïsquen com a empresa podran optar a una distinció amb dotació econòmica que, després de la convocatòria pertinent, serà atorgada als 6 millors projectes participants que hagen iniciat la seua activitat empresarial.

Les 35 persones promotores dels 25 projectes seleccionats realitzaran un curs de formació empresarial de 100 hores de duració, amb la finalitat d'adquirir coneixements, entre altres, de màrqueting i gestió comercial, legislació, recursos humans, i gestió economicofinancera. A més, practicaran l'exposició oral dels seus treballs (elevator pitch).

Els projectes empresarials han estat seleccionats per la Comissió Qualificadora, formada pels membres del Pacte per l'Ocupació a la ciutat de València i, a més, dos persones representants del Centre Europeu d'Empreses Innovadores de València (CEEI). La formació és impartida per l'equip tècnic del CEEI València, comprén una duració de 100 hores i combina sessions de contingut teòric i sessions d'acompanyament i orientació pràctica.

Els diferents treballs estan impulsats per persones que, individualment o en grup, encara no han constituït la seua empresa, o l'han constituïda després de l'1 de gener de 2016. Els projectes en reserva podran incorporar-se al programa en el cas que es produÏsca alguna baixa entre les propostes seleccionades durant les primeres quatre sessions, d’acord amb l'orde de prioritat establit per la Comissió Qualificadora.


Les persones promotores dels projectes presentaran un pla d'empresa sobre la base de la seua idea de negoci com a treball de curs i per a garantir-ne l'aprofitament. El pla d'empresa suposa l'elaboració d'un document en el qual es plasma com funcionarà el negoci, amb l'objectiu posar en el mercat potencial, els valors agregats i els productes o servicis que aportarà l'empresa, els ingressos i les despeses que s'afrontaran en els 12 primers mesos, les projeccions a diversos anys, i més concretament la rendibilitat que tindrà el negoci. En la seua elaboració es fa l'anàlisi de mercat, els clients potencials, es definix el producte o servici i s'establex la línia estratègica. Un pla de negoci ajudarà els promotors dels projectes seleccionats a definir la seua idea i, al mateix temps, és la targeta de presentació per a obtenir finançament.Cercador
Enllaços
Síguenos en TwitterSíguenos en Twitter
Socialistes ValenciansSocialistes Valencians
PSOEPSOE