URBANISME
Wednesday, December 20, 2017

Conclou la renovació de la xarxa de clavegueram i la urbanització del C/ del Marí Albesa

L’import dels treballs ha ascendit a 184.044,56 euros


El regidor de Desenvolupament Urbà i Vivenda, Vicent Sarrià, ha anunciat la finalització de les obres de renovació de la xarxa de clavegueram del carrer del Marí Albesa. Estes obres s’han realitzat prèviament a la urbanització del carrer esmentat. La renovació era necessària a causa que el clavegueram existent era molt antic, presentava una secció hidràulica poc eficient i amb nombroses deficiències.

L’import dels treballs ha ascendit a 184.044,56 euros i les obres s’han allargat durant dos mesos i han consistit en la substitució de l’anterior caixer de formigó per una canonada de polietilé d’alta densitat que suposa una superfície regular, amb menor fregament i més eficient, que millorarà el funcionament. A més, s’han corregit trams que disposaven de pendents desfavorables i s’han eliminat els problemes generats pel despreniment dels recobriments existents, que produïen retencions d’aigua i suposaven un risc de filtracions d’aigües residuals al terreny.

S’han previst les renovacions futures als carrers perpendiculars a través de la renovació dels trams afectats dels seus col·lectors. Estes afeccions estan definides per la planta de la urbanització en els encreuaments.

En total, s’han col·locat 525 metres de canonades, s’han realitzat 35 pous i renovat 28 embornals. La longitud col·locada dels diferents diàmetres utilitzats de tub han sigut 362 metres de 400 mm, 128 metres de 500 mm, 11 metres de 600 mm i 24 metres de 800 mm.Cercador
Enllaços
Síguenos en TwitterSíguenos en Twitter
Socialistes ValenciansSocialistes Valencians
PSOEPSOE