URBANISME
Friday, June 8, 2018

Conclouen les obres de pavimentació del C/ de les Barraques de Castelló a Benifaraig

Es tracta d'una reivindicació veïnal plasmada en un procés de participació ciutadana

L'Ajuntament ha conclòs les obres de condicionament de la pavimentació del carrer de les Barraques de Castelló en el poble de Benifaraig. I amb esta actuació, «ha donat resposta a una reivindicació veïnal plasmada en un procés de participació ciutadana», tal com ha anunciat hui el regidor delegat de Desenvolupament Urbà i Habitatge, Vicent Sarrià.

Així, davant la sol·licitud dels veïns i les veïnes d'este poble de l'Horta Nord «per millorar l’esmentada via», fa un mes es van iniciar les obres de demolició i posterior entubat de la séquia i repavimentació dels camins que formaven part de l'àmbit d'actuació.

En el marc d'estos treballs, s'han entubat dos trams del braç secundari de la séquia de Montcada que discorre paral·lelament al carrer. La conducció instal·lada de PVC és de 50 cm de diàmetre, degudament protegida amb formigó A més, s'hi ha col·locat el rastell de separació entre la calçada i la vorera de l'habitatge situat en el número 30, així com un embornal que evitarà l'acumulació d'aigües pluvials.

Després de l'execució de les obres, els trams de la calçada inclosos en el projecte compten amb un nou paviment asfàltic, la qual cosa millora considerablement la mobilitat i el trànsit motoritzat de la zona. Tot això, dut a terme amb un pressupost de 30.401,13 €.

Amb motiu d'esta obra, el regidor ha manifestat que «els pobles de València, fins ara oblidats pels anteriors governs, són una prioritat per al Govern de la Nau».Cercador
Enllaços
Síguenos en TwitterSíguenos en Twitter
Socialistes ValenciansSocialistes Valencians
PSOEPSOE