URBANISME
Tuesday, July 5, 2016

EL COL·LEGI D'ARQUITECTES ORGANITZA EL PRIMER DEBAT SOBRE EL PLA ESPECIAL DEL BOTÀNIC

El disseny de la ciutat tindrà processos de participació pública, segons ha assenyalat Vicent Sarrià

Dimarts 5 de juliol, a les 19.00 hores, s'inicia el procés de participació pública del Pla Especial de Protecció (PEP) dels Entorns dels Béns d'Interés Cultural (EBIC) del Jardí Botànic de la Universitat de València, Temple Parroquial de Sant Miguel i Sant Sebastià i Portal de Quart. El debat serà en el pati del Col·legi Territorial d'Arquitectes de València (CTAV), carrer d'Hernán Cortés, núm. 6, i el presentarà Mariano Bolant, president del CTAV, i hi intervindran el regidor de Desenvolupament Urbà, Vicent Sarrià, i tècnics municipals i de l'equip redactor.

La reducció d'altures de determinats edificis en el carrer de Guillem de Castro, l'eliminació de l'estació de servici existent en esta via i l'ampliació de les seues voreres, són algunes de les propostes que arreplega el Pla Especial de Protecció dels Entorns del Jardí Botànic, el Portal de Quart i l'Església de Sant Miguel i Sant Sebastià.

Este document normatiu regularà totes les actuacions urbanístiques, paisatgístiques, arqueològiques i ambientals que es duguen a terme en els immobles i espais de la zona oest de la ciutat en la qual es troben els citats Béns d'Interès Cultural (BIC), així com els Béns de Rellevància Local (BRL), als quals s'afigen el col·legi i església dels Jesuïtes, la Casa de la Caritat, l’alquería del Beat Gaspar Bono i la barana de l'antic llit del riu Túria, en el tram comprés entre Guillem de Castro i el pont de les Glòries Valencianes.

El regidor delegat de l'àrea de Desenvolupament Urbà i Habitatge, Vicent Sarrià, ha manifestat que una vegada que passen els tràmits d'exposició i participació pública, l'aprovació provisional i definitiva, “serà un document de planejament d'especial importància, perquè arreplega tota la normativa que s'ha d'aplicar a l'hora de realitzar qualsevol intervenció en este àmbit. El document inclou parcialment els barris del Carme, Velluters, Botànic i Campanar, amb el tram de la part superior de l'antic llit del riu comprés entre el pont de les Glòries Valencianes i el de les Arts, on el pla proposa, entre altres mesures, recular l'alineació de l'espai d'ampliació del Jardí Botànic, per a aconseguir major espai per als vianants”.REORDENACIÓ DEL TRÀNSIT

En este sentit, Vicent Sarrià ha explicat que este pla de protecció d'entorns BIC “considera necessària la requalificació de l'espai públic que es troba al voltant d'estos béns i la reordenació del trànsit de vehicles dirigida a l'ampliació de la prioritat del vianant davant de la circulació rodada”. A este efecte, ha detallat, “el document proposa la reurbanització del passeig de la Petxina fins a la cantonada de la Gran Via Ferran el Catòlic, que envolta l'àmbit de la futura ampliació del Jardí Botànic, i dels carrers de Quart, de Guillem de Castro (des del carrer de la Corona fins a la plaça de l'Encarnació), Beat Gaspar i Tíria, i la plaça de l'Església de Sant Miquel i Sant Sebastià, incloent-hi l'embocadura fins al carrer Borrull.

El pla manté l'estructura urbana i arquitectònica de la zona, amb les alineacions existents, i conserva l'edificació situada en el número 79 del carrer de Quart, com una alineació històrica. Així mateix, advoca per la millora de la percepció dels BIC i a este efecte redueix el nombre de plantes i altura tant en el carrer de Guillem de Castro com en el de Quart i la Gran Via de Ferran el Catòlic. Com ha aclarit el regidor, “esta reducció afecta futures intervencions, els habitatges que excedixen l'altura quedaran fora d'ordenació, però es mantindran mentre es mantinguen els edificis”.

Entre les mesures proposades en este pla també es troba la rehabilitació i adequació d'edificis protegits, com l’alquería del Beat Gaspar Bono, que està qualificada com a dotació pública educativocultural i es proposa per a ludoteca; el refugi de la plaça de l'Encarnació, i una sèrie d'actuacions de rehabilitació de les façanes dels immobles que envolten el Jardí Botànic i l'església de Sant Miquel i Sant Sebastià.

El document identifica construccions i edificacions que no s'ajusten als paràmetres bàsics de les edificacions tradicionals de la zona quant a altures, profunditat edificable o usos inadequats que suposen un deteriorament visual o ambiental de l'espai. A més, afig quatre béns de rellevància local als ja existents, que són el monestir de Santa Úrsula, el panell heràldic del convent de Santa Úrsula i el fumeral de la illa de cases que recau al carrer de Quart i plaça de Sant Sebastià. També revisa catàlegs de protecció i inclou 34 edificacions que són mostra de l'arquitectura moderna i tradicional de la zona.

En definitiva, Sarrià ha destacat que, “este pla, que establix el règim de residencial plurifamiliar per a tot l'àmbit, reduïx l'edificabilitat privada, manté els metres de sostre dotacional i vetla per la protecció i la posada en valor dels BIC i el seu entorn i la recuperació de l'espai públic”.

Es realitzarà un segon debat d'este procés de participació pública dimarts que ve, 12 de juliol, a les 19.00 hores en el Jardí Botánic, per a entitats i veïns del districte.Cercador
Enllaços
Síguenos en TwitterSíguenos en Twitter
Socialistes ValenciansSocialistes Valencians
PSOEPSOE