URBANISME
Friday, October 5, 2018

El PAI d’Agustín Lara ix a exposició pública

La Junta de Govern també impulsa els tràmits d’un centre cultural a Malilla

La Junta de Govern Local ha aprovat l'exposició pública del PAI (Programa d'Actuació Integrada) de l'àmbit delimitat pels carrers Agustín Lara, Baeza i avinguda de la Constitució en règim de gestió pels propietaris. Tal com ha explicat el regidor de Desenvolupament Urbà, Vicent Sarrià, «esta actuació acabarà amb l'anomenat «forat de la vergonya».

El passat 15 de desembre de 2017, mitjançant Resolució del Regidor Delegat de Planificació i Gestió Urbana, es va resoldre l'admissió a tràmit de la iniciativa presentada per l'Agrupació d'Interès Urbanístic «Agustín Lara» per a la tramitació d'un Programa d'Actuació Integrada en l'àmbit delimitat pels carrers Agustín Lara, Baeza i avinguda de la Constitució de València. Este programa tenia com a objectiu la reurbanització de la zona i acabar amb el tap urbanístic conegut com el «forat de la vergonya».

El programa proposa una reordenació urbanística de l'edificació de l'àmbit, per procedir a l'obertura del carrer Agustín Lara fins a l'avinguda Constitució, la creació d'un nou espai públic lliure que no estava previst en el planejament, i el canvi de la tipologia edificatoria, que s'adapta a la majoritària en esta zona de la ciutat.

La Junta de Govern Local de matí ha aprovat l'exposició pública per un període de 45 dies hàbils (a partir de la seva publicació). L'expedient administratiu es trobarà a la disposició de les persones interessades, i la ciutadania en general en el Servei d'Assessorament Urbanístic i Programació, així com a la pàgina web municipal www.valencia.es/urbanismo.

El regidor Sarrià ha assenyalat que esta «és una de les zones que representen l'abandó patit per alguns barris per part d'anteriors governs. Amb esta actuació no solament quedarà resolta la connexió entre els dos carrers, sinó que es guanya una zona verda per al veïnat».

CENTRE SOCIOCULTURAL DE MALILLA

D’altra banda, la Junta de Govern Local adjudicarà demà el contracte de prestació dels servicis per a la redacció del projecte per a la construcció d'un centre sociocultural al barri de Malilla. El responsable de l'àrea, Vicent Sarrià, ha anunciat que l'adjudicació comptarà amb un import de 200.677,69 euros i un termini d'execució previst de 64 dies.

La mercantil Cor Asoc, S.L., ha presentat una baixa de 37,15% al pressupost de licitació establert, que finalment s'ha determinat en 165.849,33 euros més 34.828,36 euros en concepte d'IVA, per la qual cosa ascendeix a un total de 200.677,69 euros.

«Amb este projecte, vam continuar dotant als barris de les instal·lacions que necessiten per millorar la qualitat de vida del veïnat», ha assegurat l’edil Vicent Sarrià.Cercador
Enllaços
Síguenos en TwitterSíguenos en Twitter
Socialistes ValenciansSocialistes Valencians
PSOEPSOE