Thursday, May 21, 2020

EL PEC DEL CABANYAL-CANYAMELAR PROTEGEIX A MÉS DE 1200 EDIFICIS

Sandra Gómez ressalta que “s'han inclòs elements patrimonials no considerats en catàlegs anteriors” com les traces de l'antic paviment de finals del XIX

La vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez, ha ressaltat que les modificacions introduïdes en el Pla Especial Cabanyal-Canyamelar (PEC) amplien la protecció dels edificis passant de 700 a 1200, la qual cosa permetrà “reforçar la protecció de la identitat del barri”. “Augmentem la protecció del barri i els edificis i rehabilitarem aquelles zones o solars abandonats o degradats”, ha ressaltat.

D'esta manera, Sandra Gómez ha indicat que “pràcticament es dupliquen” els elements protegits que “garanteixen la identitat única del nostre barri mariner”. Principalment s'apliquen dos tipus de protecció. La protecció parcial protegix elements concrets de les edificacions, com poden ser façanes, elements ornamentals o cobertes. La protecció tipològica permet la reedificació, protegint elements característics de la tipologia existent com poden ser altures, patis posteriors o la morfologia. Així, ha indicat que edificis com El Casinet passen de protecció parcial a integral.

S'han revisat i actualitzat els elements catalogats en l'Inventari General de Patrimoni Cultural Valencià i en els instruments de planejament de l'àmbit del Cabanyal-Canyamelar, així com dels nivells de protecció i la delimitació dels entorns de protecció. D'esta manera, s'han inclòs com a elements catalogats alguns elements patrimonials no considerats en catàlegs anteriors, com les traces de l'antic paviment de finals el segle XIX i principis del segle XX, conservat en zones concretes; evidències singulars de l'arquitectura industrial més enllà de les ximeneres de rajola anteriors als anys 40 del segle XX, així com alguns exemples interessants d'arquitectura eclèctica i moderna.

S'ha delimitat el nucli històric tradicional del Cabanyal-Canyamelar, amb la consegüent declaració com a Bé de Rellevància Local, i s'ha ampliat l'Àrea de Vigilància Arqueològica en atorgar la consideració del nucli originari del Cabanyal-Canyamelar este nivell de protecció.

A més, s'han considerat elements que formen part del paisatge urbà del Cabanyal-Canyamelar que, sense arribar a requerir de la seua inclusió com a elements catalogats –excepte en aquells casos en què així ho establix la normativa vigent–, sí que mereixen un esment especial, com els panells ceràmics posteriors a 1940, les inscripcions situades en les façanes d'algunes cases amb indicació de l'any de construcció i les inicials dels propietaris originaris, i rètols i elements decoratius tradicionals relacionats amb l'activitat comercial i artesanal del barri.

“Protegim tots aquells elements que a l'anterior govern municipal no li va donar temps a destruir”, ha reivindicat la vicealcaldessa, qui ha destacat que s'ha elaborat “un catàleg de protecció molt ambiciós per a salvaguardar la identitat d'una de les zones de València més autèntiques”.

Estes són algunes de les qüestions que la regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana explicarà esta vesprada per vídeo conferencia als veïns i veïnes del Cabanyal-Canyamelar, als qui els traslladarà les noves propostes que recull el PEC i que inclou moltes de les propostes veïnals. Destaca, en primer lloc, la potenciació de la connexió nord-sud mitjançant tres eixos verds que recorren tot el barri i connecten els diferents barris marítims. En segon lloc, recuperar la tipologia dels habitatges tradicionals, per a mantindre la identitat històrica del barri. Finalment l'augment de la protecció del barri i els edificis, rehabilitant aquelles zones o solars abandonats o degradats.Cercador
Enllaços
Síguenos en TwitterSíguenos en Twitter
Socialistes ValenciansSocialistes Valencians
PSOEPSOE