HISENDA
Friday, November 30, 2018

Hisenda estudia la regulació tributària de les noves formes de mobilitat personal

Ramón Vilar ha explicat que les taxes per a l'autorització "tenen un objectiu regulador, no recaptatori"

L'Ajuntament estudia la regulació tributària de les noves formes de mobilitat personal per la ciutat, des de la premissa d’«ordenar una fórmula nova, i no des de l'afany recaptatori». El regidor d'Hisenda, Ramón Vilar, ha mantingut reunions amb diferents empreses que desenvolupen sistemes nous de transport basats en models d'economia col·laborativa en els quals compartixen i s'intercanvien béns i servicis a través de plataformes electròniques (sharing).

Tal com ha explicat Vilar, «totes les noves formes de mobilitat urbana, tant les emergents com les tradicionals gestionades mitjançant sistemes nous com el sharing, requerixen tant un estudi minuciós de quina és la seua fórmula de funcionament com del seu tractament tributari». De fet, les diferents empreses amb les quals el regidor ha mantingut contactes esta setmana «entenen que han de pagar una taxa per l'autorització o cànon en cas de concessió», ha assegurat l'edil, qui ha afegit que «no estem parlant de grans quantitats, ja que entenem que és més un mitjà de regulació que de recaptació, i no serà un ingrés fiscal o tributari d'importància per a l'Ajuntament». Vilar ha qualificat les reunions amb les empreses de «altament satisfactòries». Es tracta en molts casos de companyies producte de joves emprenedors, en molts casos xicotetes empreses valencianes, que necessiten desenvolupar el seu negoci amb garanties però també amb certa rapidesa.

El regidor ha assegurat que l’assumpte dels nous models de mobilitat «és complex, ja que no són únicament una fórmula emergent de prestació de servicis, sinó que cal diferenciar entre els mètodes tradicionals en els quals s'empra un nou model de gestió com el sharing (cotxe, motocicleta i bicicleta elèctrica) i els emergents (patinet i segway)». Els tres primers hauran de ser elèctrics i d'emissió 0, o no obtindran autorització», ha avançat.

A més, en el cas que finalment s'utilitzen per a esta finalitat places de l'espai regulat de l'Ordenança Reguladora d'Aparcament (ORA) «el que es deixe d'ingressar per este aparcament l’haurà de compensar l'empresa concessionària o autoritzada», ha afegit el regidor. Encara no es poden fixar les quantitats, ja que falta un estudi conjunt amb les empreses sobre l'ús real que faran de la plaça, «atés que el negoci per a estes companyies és que els seus vehicles circulen, no que estiguen aparcats», ha continuat el regidor d'Hisenda. La quantitat mínima que s’apunta per a l'ocupació de la zona blava per part d'este servici és de 20 euros al mes més la taxa de l'autorització, «per la qual cosa no arribaria a 30 euros al mes, encara que es tracta simplement d'una estimació orientativa», en paraules de l'edil.

PATINETS I SEGWAY

Quant als mètodes emergents, «estan els patinets, que s'han convertit en un mitjà de mobilitat personal», ha manifestat Vilar, que ha distingit «els patinets en línia i els segway, de rodes en paral·lel amb manillar que, al ser d'ús exclusivament turístic, necessiten una altra regulació i, per tant, tindran una altra taxa».

També s'ha referit al Tuk Tuk, «allò que abans es denominava col·loquialment ‘motocarro’ que s'utilitza amb finalitats turístics mitjançant el lloguer amb conductor i probablement amb guia turístic». També serà necessari disposar de regulació i taxa, «atés que València compta amb bus turístic, que presten dues companyies mitjançant l'autorització corresponent, i podrien entrar en competència».

En definitiva, estos nous models plantegen noves circumstàncies, per la qual cosa, ha explicat Ramón Vilar, «els errors que es detecten en l'experiència nova de l'Ajuntament poden ser esmenats, ja que abans de l'elaboració dels pressupostos es procedix a una revisió de les taxes municipals, de manera que es poden modificar anualment i no hi hauria problema a adaptar la taxa pertinent a la realitat». «Des de l'àrea tributària municipal regularem l'import de les taxes que hagen de satisfer els qui presten este servici», ha assenyalat el regidor, que ha afegit que «cal recordar que es tracta d'una activitat lucrativa realitzada en la via pública».

El desenvolupament d'una activitat requerix una ordenança que regule la forma de prestar determinat servici. En este procés, ha explicat Vilar, s'ha de valorar «el que es cobra per eixa concessió o autorització». «El departament tributari té delimitats els preus de referència, que seran en funció dels preus per ocupació de via pública per taules i cadires, pel preu d'utilitzar una plaça durant nou hores de l'ORA i un tercer valor complementari, el del metre viari de gual», ha conclòs.Cercador
Enllaços
Síguenos en TwitterSíguenos en Twitter
Socialistes ValenciansSocialistes Valencians
PSOEPSOE