TEMPESTA A VALÈNCIA
Monday, November 28, 2016

LA BONA COORDINACIÓ ENTRE ELS SERVICIS MUNICIPALS HA PERMÉS SUPERAR SENSE INCIDÈNCIES L'EPISODI DE PLUGES INTENSES

Les regidories de Protecció Ciutadana i Cicle Integral de l’Aigua han avaluat hui les actuacions dutes a terme

La regidora de Protecció Ciutadana, Anaïs Menguzzato, i el regidor del Cicle Integral de l'Aigua, Vicent Sarrià, han agraït l'esforç i la professionalitat dels funcionaris municipals que, des de distints servicis, van fer front ahir a l'episodi tempestuós i a la tromba d'aigua que va afectar la nostra ciutat amb un elevat volum de pluja.

Ambdós regidors han destacat “l'excel·lent coordinació” entre els servicis municipals i amb el Centre d'Emergències 112 de la Generalitat Valenciana “que va permetre donar resposta a totes les situacions d'emergència amb gran eficàcia”, han destacat. Un total de 116 agents de la Policia Local i 21 efectius de Bombers, molts d'ells fora dels seus torns, van donar resposta a la situació d'emergència que va decretar la GVA.

Tal com ha destacat la regidora Menguzzato, per primera vegada comandaments del cos de Bombers van acudir a la sala CISE per a coordinar-se amb la Policia Local per a oferir una millor actuació global. En menys de 8 hores es van atendre 633 emergències: 516 de Policia i 117 de Bombers. Cal tindre en compte que el nombre d'atencions en un diumenge normal no supera les 30.

Els agents de la Policia han atés 146 servicis humanitaris de risc per aigua (caigudes de branques, de cartells...); 250 de danys per pluges (inundacions); 41 incidències de trànsit, i 24 accidents (5 amb víctimes). Quant al trànsit rodat, els principals problemes es registraven en els passos inferiors dels túnels, que van haver de ser tallats de manera intermitent (és el cas dels de Germamies-Ramón y Cajal, la Petxina, Àngel Guimerà i Camí de Montcada).

Diversos vehicles van quedar atrapats en Antonio Ferrandis i van ser atesos i, així mateix, es va fer necessari tallar el trànsit a l'altura de la gasolinera de Borbotó; en Farinós a l'altura del túnel; i en els encreuaments de l'avinguda de Burjassot amb el riu i Joan Verdeguer amb Balears.

Quant a les actuacions dels Bombers, se’n van atendre 66 per inundacions/filtracions; 12 per incendis; 6 salvaments de persones rescatades de vehicles i 21 d'ascensors. Els problemes es van registrar principalment en la zona sud.

5.850 MILIONS DE LITRES D'AIGÜES DE PLUJA

Quant a les actuacions del Cicle Integral de l'Aigua, tal com ha recordat el regidor Sarrià, València disposa d'un Pla de Pluges, que va ser activat ni només la Generalitat va decretar l'emergència. Des de la Central Operativa de Sanejament (infraestructura neuràlgica del Sistema Municipal de Sanejament), es van posar en posició de “pluja” les 10 comportes de derivació de cabals de séquies i col·lectors secundaris, cap a col·lectors primaris de gran capacitat d'evacuació.

Així mateix, es garantix el control dels cabals d'aigües residuals i pluvials que es vehiculitzen pels grans col·lectors i que afluïxen a les estacions de bombament d'Eivissa, Cantarranas, Natzaret, Dr. Lluch, Cabanyal, Malva-rosa, Gascó Oliag i Cano de la Molinera, amb una capacitat total de bombament d'aigües pluvials de 40 metres cúbics per segon. Estes estacions evacuen les aigües pluvials per mitjà de bombament, ja que per les característiques orogràfiques de la nostra ciutat (fondalades o cota baixa), no pot realitzar-se per gravetat.

Per al control dels cabals d'aigües pluvials que arriben a les estacions de bombament dels passos inferiors, així com el funcionament dels equips motobombes i vàlvules, es va decidir la incorporació de 6 unitats d'equips de neteja d'embornals que puguen colmatar-se per arrossegaments de papers, fullaraca..; altres 5 unitats d'equips amb personal i material específic per a atendre qualsevol eventualitat o fallada que puga produir-se en el sistema de bombament de passos inferiors, estacions de bombament, grans comportes, altres instal·lacions i equips electromecànics; 4 equips de camió cisterna impulsor-aspirador per a actuacions d'emergència davant de possibles disfuncionalitats del clavegueram; i un camió de reixes per a procedir a la neteja de reixes de desbast davant de la possibilitat de rebliment.

Segons les dades arreplegades en les estacions de bombament municipals, la precipitació mitjana acumulada des de les 00:00 hores del diumenge 27 fins a les 09:00 de hui dilluns ha sigut de 130 litres per metre quadrat, la qual cosa representa que la xarxa de col·lectors municipals ha vehiculitzat 5.850 milions de litres d'aigües de pluja.Cercador
Enllaços
Síguenos en TwitterSíguenos en Twitter
Socialistes ValenciansSocialistes Valencians
PSOEPSOE