Saturday, March 21, 2020

L’AJUNTAMENT ACTIVA UN PLA D'ACTUACIÓ PER A PROTEGIR A LES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA MASCLISTA DURANT L'ESTAT D'ALARMA

Es tracta d'una guia bàsica per a intervencions de violència de gènere

La Regidoria de Protecció Ciutadana de l'Ajuntament de València ha aprovat un pla d'actuació per a protegir a totes les dones que puguen patir una agressió mentre es prolongue l'Estat d'Alarma decretat pel Govern d'Espanya per a contindre la propagació del virus COVID-19. Es tracta d'una guia bàsica per a intervencions de violència de gènere elaborat pel Grup d'Atenció als Maltractaments (GAMA) perquè tota la plantilla de Policia Local conega el procediment que ha de seguir si actuen davant una situació de violència de gènere.

“La protecció de les dones que hagen patit o puguen patir una agressió en els seus domicilis era, és i serà una prioritat”, ha afirmat el regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, després d'advertir que “les noves situacions que genera la declaració de l'Estat d'Alarma poden suposar un repunt de la violència de gènere”. Per aquesta raó, ha assegurat que tota la plantilla de Policia Local “ha de conéixer perfectament el protocol d'actuació que ha elaborat el Grup d'Actuació contra el Maltractament”.

Aarón Cano s'ha referit a aquesta iniciativa com “un servei de protecció preventiu i necessari com sempre ho és la seguretat de les persones i especialment de tots els col·lectius vulnerables”. A més, ha precisat també que la protecció de les dones en situació de risc sempre ha sigut “un dels objectius principals del Govern local”.

El responsable de l'àrea de Protecció Ciutadana de l'Ajuntament de València també ha indicat que, igual que Policia Local està controlant per tota la ciutat que es complisca el Reial decret sobre l'Estat d'Alarma que prohibeix la circulació per a contindre l'extensió del virus, “extremarem el control per a evitar les agressions masclistes”. En qualsevol cas, ha afirmat que si aquestes es produïren “tots els agents actuarien com procedeix qualsevol policia que forma part de GAMA”.

Crida a la ciutadania
A més, ha fet una crida perquè els i les veïnes denuncien també en cas que detecten que estan produint maltractaments en algun domicili. Ha recordat que la ciutadania pot denunciar a través del 016 que és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència de gènere i les crides no queden registrades; també poden dirigir-se directament a la Policia Local a través del 092 o telefonar al 112.

La guia bàsica d'intervenció elaborada per GAMA conté directrius des de l'arribada al domicili de la víctima de violència de gènere o domèstica i en la mateixa es destaquen els aspectes més importants que han de tindre's en compte així com la cronologia d'aquests. Els i les policies que intervinguen en un servei d'aquesta naturalesa hauran de recopilar tota la informació possible sobre episodis anteriors, entrevistar-se tot sol amb la víctima, recopilar parts de lesions o assistències mèdiques anteriors, presència de menors, testimonis, possessió d'armes per part d'autor agressió, mesures cautelars que poguera tindre imposades l'agressor, entre altres qüestions, de vital importància per a atendre i derivar correctament amb la finalitat de protegir tot el possible a la víctima de maltractaments.Cercador
Enllaços
Síguenos en TwitterSíguenos en Twitter
Socialistes ValenciansSocialistes Valencians
PSOEPSOE