Friday, April 10, 2020

L'AJUNTAMENT PAGA PROP DE 30 MILIONS D’EUROS ALS SEUS PROVEÏDORS ENTRE EL 15 DE MARÇ I EL 7 D'ABRIL

El regidor Ramón Vilar destaca que “hem passat d'establir dos dies a la setmana com a guia de pagament a fer-ho diàriament”

El regidor d'Hisenda, Ramón Vilar, ha explicat que l'Ajuntament ha efectuat el pagament als seus proveïdors per un import prop de 30 milions d'euros des del 15 de març fins al 7 d’abril. L’edil ha manifestat que “hem passat d'establir dos dies a la setmana com a guia de pagament a fer-ho diàriament, perquè entenem que, ara més que mai, els nostres proveïdors necessiten major liquiditat”, per la qual cosa “continuarem intentant que els pagaments siguen amb la màxima rapidesa possible”.

Dels 66 milions d'euros que l'Ajuntament ha pagat des del 15 de març fins al 7 d'abril, més de 19 milions corresponen a nòmines i Seguretat Social, 30 milions d'euros a proveïdors i, la resta, majoritàriament, a transferències a organismes autònoms i empreses municipals perquè també puguen fer front als seus pagaments.

Així mateix, Vilar ha informat de la decisió d'ampliar el contracte de préstec amb Bankia fins a 30 milions d'euros. “Hem aprofitat les condicions favorables que ens ha oferit esta entitat bancària per mantindre la possibilitat de disposar de major finançament bancari, en cas que fóra necessari acudir de manera urgent a esta mena de finançament”. Així, el regidor d'Hisenda ha recalcat que “hem volgut tancar l'operació amb unes condicions molt favorables perquè podrien produir-se variacions en el preu dels diners com a conseqüència de la situació econòmica que tindrà també la seua derivada financera”.

En este sentit, el passat 3 d'abril la Junta de Govern Local va acordar la contractació d'un préstec de 18,5 milions d'euros amb Bankia, a un tipus d'interés d'Euribor 3 mesos + 0,45% i termini de 10 anys, en tractar-se de la millor oferta de les presentades per les entitats bancàries. “Es tracta d'un préstec destinat a finançar una part de les inversions previstes en el pressupost inicial del 2020 i incorporades al Pressupost, procedents d'exercicis anteriors”, ha apuntat l’edil.

L'entitat financera ha oferit la possibilitat de contractar fins a 30 milions d'euros de préstec i l'Ajuntament ha acordat formalitzar 11,5 milions addicionals amb esta entitat bancària fins a completar els 30 milions. “Es podrà disposar així de manera immediata de nous ingressos per endeutament, en unes condicions molt favorables de tipus d'interés, que es preveuen no podran mantindre's a curt termini atés l'increment de la demanda de finançament per part de les Administracions Públiques”.

Segons el titular d’Hisenda, “la concertació d'este endeutament no posa en qüestió el compliment de l'objectiu de reducció del deute municipal en l'exercici 2020, ja que que serà compensat per amortitzacions extraordinàries de deute, amb càrrec al superàvit resultant de la liquidació de l'exercici 2019, i a les quals obliga la llei”.

Ramón Vilar destaca que “l'esforç de sanejament de les finances municipals, realitzat en la passada legislatura i continuat en la present, situa el nivell de deute, sense avals, en un percentatge sobre els ingressos corrents consolidats del 40,6 %, notablement inferior al límit del 75 % que la llei establix per a no sotmetre a un règim preventiu d'autorització a les Entitats Locals”.

D’altra banda, el regidor d'Hisenda ha assenyalat la importància de l'acord de la Junta de Govern per disposar d'estimacions sobre possibles escenaris a curt i mitjà termini que servisquen com a base per a qualsevol modificació de pressupostos que siga necessari. En paraules del regidor, “es tracta de contemplar diferents escenaris amb relació als efectes que es manifestaran sobre el pressupost, tant en gastos com en ingressos, estimant la seua magnitud per facilitar l'elaboració d'estratègies d'absorció, minimitzant, per tant, els possibles riscos sobre l'equilibri pressupostari i la nostra situació financera”.

Segons Vilar, “com ha sigut la tònica en estos últims exercicis, vam ser capaços d'aprovar definitivament el pressupost municipal al desembre de l'any passat amb un marc social i econòmic que ha canviat vertiginosament i hem de preveure que es poden produir modificacions”. Si bé el regidor ha assenyalat que “el pressupost municipal sempre patix una modificació de certa profunditat amb l'aplicació dels romanents de Tresoreria de l'exercici anterior”.

Ramon Vilar ha recordat que “fins el dia 15 d'abril seguix obert el termini per fraccionar el pagament dels rebuts de l'IBI en tres terminis (30 abril, 20 juny i 20 setembre)”, per la qual cosa “el tercer rebut es pagaria, en cas de fraccionament, després del termini general, que ha sigut desplaçat fins al 10 de juliol".Cercador
Enllaços
Síguenos en TwitterSíguenos en Twitter
Socialistes ValenciansSocialistes Valencians
PSOEPSOE