URBANISME ALS BARRIS
Tuesday, May 24, 2016

L'AJUNTAMENT REHABILITARÀ DOS EDIFICIS EN EL CENTRE HISTÒRIC I RECUPERARÀ 70.000 METRES DE SÒL PÚBLIC

El consell d'administració de l'empresa municipal AUMSA ha aprovat el plec de condicions per a l'adjudicació d'obres en dos edificis situats en el centre històric, en els carrers Tapineria i Corretgeria. Les obres inclouran les instal·lacions de projecte bàsic i d'execució de set habitatges, dos locals comercials i dues places d'aparcament. Els edificis ocupen solars que en uns casos són de propietat municipal, però sobre uns altres s'actuarà en règim d'edificació forçosa. La licitació ix amb un pressupost inicial de mig milió d'euros i un termini d'execució inferior a 24 mesos. Per al regidor d'Urbanisme i president d’AUMSA, Vicent Sarrià, esta actuació és coherent amb els objectius de l'entitat: “la rehabilitació de la trama urbana i la reconstrucció del centre històric, per a recuperar el que ara són bàsicament solars”.

L'empresa municipal ha resolt també no dur a terme la construcció de l'aparcament previst en l'edifici de Tabacalera, que alberga les noves instal·lacions de l'Ajuntament, mitjançant un acord amb l'empresa que havia d'executar-ho, i ha anunciat que completarà la urbanització de l'entorn. La resolució del contracte de cessió d'execució i posterior explotació de les obres s'ha aprovat de mutu acord. L'aparcament anava a comptar amb 300 places construïdes baix els carrers Amadeo de Savoia, Micer Mascó, Naturalista Arévalo Baca i Naturalista Rafael Cisternes.

D'altra banda, l'empresa municipal d'urbanisme ha acordat resoldre per incompliment una sèrie de contractes que daten de 2009 pels quals es van cedir solars municipals en dret de superfície, i per un cànon anual, a diverses empreses. Els solars, amb una superfície total de 70.000 metres quadrats, es troben en les zones de Patraix, Camí de les Moreres i Quatre Carreres. Els contractes estipulaven que les empreses es comprometien a construir 700 habitatges de lloguer, però segons ha explicat Sarrià, “en la major part dels casos no es van demanar llicències d'obra. Ja en 2013 les empreses van demanar la resolució de la cessió de mutu acord previ pagament d'una compensació. Hem acordat hui la resolució per incompliment .El desig de l'Ajuntament és recuperar en breu tot eixe sòl públic per a dedicar-ho o bé a la construcció de nous edificis o a la seua venda per a aconseguir recursos”.

Finalment, amb l'abstenció dels representants del PP i Ciutadans, s'ha aprovat la renúncia al sistema que l'anterior govern municipal va impulsar d'una assistència tècnica econòmic financera externa per a l'execució urbanística del sector del Grau. Segons Sarrià el procediment triat era “una fórmula jurídicament dubtosa i poc viable per a la gestió d'un sector urbanístic que acumula grans problemes i càrregues, especialment el soterrament de les vies de Renfe, la urbanització del tram final del Jardí del Turia i les despeses del tram corresponent a la zona del circuit de Fórmula 1. Amb tot açò, l'ajuntament s'obligava a uns costos milionaris a repercutir sobre els propietaris i entenem que és un procés en el qual cal partir de zero, fer les coses ben fetes i per descomptat fer-les de forma diferent”.

Així mateix, en la comissió d'Urbanisme s'ha aprovat amb l'abstenció del PP i Ciutadans l'adhesió de València a la Xarxa de Ciutats que Caminen, que es tramitarà en el ple municipal d'esta setmana. A més s'ha aprovat una proposta alternativa a una moció de Ciutadans per a estudiar millores en el trànsit en la pedania de Borbotó, ampliant-la a l'àrea veïna de Carpesa. La comissió ha aprovat també el procés d'exposició pública del Pla d'especial protecció de l'entorn del Botànic, Sant Miquel i Sant Sebastià i les torres de Quart. Al llarg de juny es realitzaran xarrades explicatives i s'obrirà el projecte a la participació ciutadana.Fuente de información: VER VIDEO

Cercador
Enllaços
Síguenos en TwitterSíguenos en Twitter
Socialistes ValenciansSocialistes Valencians
PSOEPSOE