PATRIMONI
Friday, February 12, 2016

LES OBRES DE L’ANTIGA FARINERA ES REPRENDRAN A PRINCIPI DE MARÇ

El cost final de la consolidació i rehabilitació estructural serà de 2.726.975 i estaran acabades en cinc mesos

Vicent Sarrià, ha anunciat que la Junta de Govern Local aprovarà el projecte modificat de les obres de consolidació i rehabilitació estructural de l’Antiga Farinera, que es realitza a petició de la direcció facultativa de l’obra i amb l’informe favorable dels tècnics municipals. El cost de les obres, a càrrec del Pla Confiança de la Generalitat i que estaran finalitzades en aproximadament 5 mesos, puja amb este increment de 204.782 euros del projecte modificat a un total de 2.726.975 euros, molt per davall del preu de licitació inicial, ja que la baixa en l’oferta econòmica va ser del 35,90 %.

Com ha recordat Sarrià, les obres van ser paralitzades fa alguns mesos. ja que en el seu transcurs “es van produir circumstàncies no previstes i sobrevingudes en tractar-se d’una intervenció complexa i difícil atés l’estat de ruïna del complex que calia conservar i rehabilitar”. Amb la modificació “no ha variat substancialment el projecte ni es modifiquen les condicions essencials de la licitació i adjudicació, sinó que té a veure més amb problemes tècnics del desenvolupament de l’obra per garantir la seguretat de l’edifici”.

Al mateix temps, esta modificació soluciona el conflicte plantejat per l’empresa adjudicatària, UTE La Harinera, que pretenia un sobrecost inassumible que va obligar l’Ajuntament a la suspensió cautelar de les obres.

Una vegada finalitzat el projecte de consolidació estructural, es licitaran les obres per a l’habilitació de la Farinera com a espai sociocultural i centre de referència per a l’ocupació i els joves emprenedors, que gestionaran les delegacions d’Ocupació i Emprenedoria i la Delegació d’Innovació i Gestió del Coneixement. En este sentit, Sarrià ha afirmat que el pressupost de 2016 preveu una partida de 841.103 euros per a l’execució de l’habilitació.Cercador
Enllaços
Síguenos en TwitterSíguenos en Twitter
Socialistes ValenciansSocialistes Valencians
PSOEPSOE