URBANISME
Wednesday, December 27, 2017

Renovem les voreres del carrer del Literat Gabriel Miró

Millores d'accessibilitat i mobilitat als barris

El carrer del Literat Gabriel Miró lluirà en breu un aspecte renovat. La Regidoria de Desenvolupament Urbà ha Iniciat les tasques de renovació de la calçada i les voreres situades al carrer del Literat Gabriel Miró, en el tram comprés entre la Gran Via de Ferran el Catòlic i el carrer de Palleter. Estos treballs s'executaran en dos mesos, amb un pressupost de 60.493,55 euros.

Així l'ha anunciat el regidor de Desenvolupament Urbà i Habitatge, Vicent Sarrià, al donar compte del començament de les actuacions previstes en el projecte de renovació d'infraestructures del dit carrer del barri Extramurs.

Els treballs previstos consistiran, d'una banda, en l'excavació, neteja, anivellació i pavimentació de calçades, i adequació de les arquetes existents a la cota corresponent. D'altra banda, s'efectuarà l'obra civil per a la xarxa de proveïment d'aigua potable.

A més, es durà a terme l'ampliació de la vorera dels nombres imparells fins a un 1,80 m, amb trasllat de la xarxa de sanejament a la nova alineació del rastell, i execució de l'arqueta domiciliària i de recollida d'aigües pluvials.

“Amb esta actuació es millora la mobilitat i l'accessibilitat universal en el barri” ha assenyalat *Sarrià, i beneficiarà tant el veïnat en general, com l'alumnat del col·legi Jesús María.Cercador
Enllaços
Síguenos en TwitterSíguenos en Twitter
Socialistes ValenciansSocialistes Valencians
PSOEPSOE