Friday, March 27, 2020

SUPORT UNÀNIME DEL PLE A LES MODIFICACIONS DE CRÈDIT NECESSÀRIES PER A FER FRONT A LA PANDÈMIA

Els acords entren en vigor de manera immediata, sense que calga esperar a la seua publicació, per la qual cosa el crèdit està disponible des de hui mateix

El Ple de l'Ajuntament ha aprovat este dijous per unanimitat quatre modificacions de crèdit destinades, en la seua major part, a portar endavant les mesures de caràcter social, fiscal i econòmic per a donar suport a la ciutadania i al teixit comercial i empresarial de la ciutat en el context de la pandèmia de COVID-19 i els seus efectes en el camp socioeconòmic. De manera excepcional, tal com preveu la legislació, tots els acords entren en vigor de manera immediata a la seua aprovació, per la qual cosa els crèdits ja estan disponibles a partir de hui.

Excepte la primera de les quatre modificacions creditícies, la resta permetran sufragar les iniciatives ja anunciades pel Govern Municipal. Entre estes, s'ha aprovat una modificació per import de 2,7 milions d'euros que es dedicaran a subvencionar les comissions falleres (en total, la partida prevista per a esta acció s'augmenta, com ha explicat l'alcalde, fins als 4,6 milions d'euros). Una altra de les modificacions, per import de 1,1 milions d'euros, correspon al reforç de les tecnologies de la informació (tant atenció telefònica com oficina virtual) i al teletreball dels empleats municipals, amb la finalitat de continuar atenent la ciutadania i sense paralitzar l'activitat municipal. Així mateix, es preveu una modificació per import de més de 2,3 milions d'euros per a accions d'impuls de l'activitat econòmica a la ciutat i la millora de la liquiditat de les empreses locals (en total, s'augmenta fins a 4,5 milions d'euros la línia pressupostària d'ajudes a autònoms, pimes i micropimes, i es duplica la partida destinada a ajudes a la creació de nous comerços i consolidació dels existents).

Tal com ha subratllat l'interventor municipal abans del debat dels punts referits a estes modificacions, tots els crèdits estaran llestos i seran efectius en el moment mateix de la seua aprovació, perquè així ho preveu la llei per a casos d'excepcionalitat com la que es viu en estos moments. Això significa que la disponibilitat dels recursos és immediata, i no cal esperar a la seua publicació en el BOP, com és preceptiu habitualment.

Els grups de l'Oposició han donat suport a les mesures del Govern Local, però han manifestat les seues diferències durant el debat plenari. La portaveu del Grup Municipal Popular, María José Català, ha criticat que s'haja presentat, juntament amb estes mesures, una modificació de crèdit (la primera de hui, per import de 7,1 milions) per a assumptes aliens a la pandèmia, com el pagament de factures de l'exercici anterior (compte 413) i determinades inversions (algunes d'elles, participatives), i ha instat el regidor d'Hisenda, Ramón Vilar, a «no ser un triler». El portaveu de Ciutadans, Fernando Giner, s'ha mostrat d'acord amb les mesures, però les ha definides com a «insuficients», especialment les de caràcter social. Giner ha acusat el Govern Municipal de «actuar amb lentitud i descoordinació», i li ha demanat que «siga pessimista en els seus plantejaments». Per part seua, José Gosálvez, portaveu de Vox, ha insistit que «tots els recursos de l'administració municipal, excepte els serveis públics essencials, han d'anar destinats a mesures relacionades amb la lluita contra la pandèmia; ni un euro ha de destinar-se a un altre objectiu», ha afirmat.

Tots els grups de l'Oposició s'han abstingut en el punt 11 de l'ordre del dia, referit a la 2a modificació pressupostària de l'exercici (la primera de hui), que no té relació directa amb mesures referides a la pandèmia.

UNA REMODELACIÓ PRESSUPOSTÀRIA EN PROFUNDITAT

El regidor d'Hisenda, Ramón Vilar, ha subratllat que les crítiques l'Oposició són «només jocs: estan d'acord en tot, però no ho volen dir, sinó que augmenten les seues peticions sobre el que el Govern Municipal proposa: si tu dius això, jo ho doblegue, com en el truc», ha lamentat.

Vilar ha assegurat que les mesures impulsades fins ara són fruit de la reflexió i de la previsió, «ja que no volem quedar-nos sense recursos per a més endavant». A més, ha defensat la importància de tirar endavant mesures com la que no han votat els grups d'oposició (la segona modificació de l'exercici referida a factures anteriors i inversions) perquè «permeten que cobren els proveïdors municipals, la qual cosa també injecta liquiditat al sistema general».

El delegat d'Hisenda ha explicat que en estos moments «estem tirant endavant un pla de xoc», i ha anunciat que, quan passe l'emergència, «es remodelaran en profunditat els Pressupostos Municipals establint les noves prioritats». En este sentit, Vilar ha recordat que l'Ajuntament de València està en disposició «d'acudir amb tota eficàcia als mercats de capitals si el necessitàrem, perquè en estos anys hem reduït el deute de manera ferma i hem sanejat els comptes municipals».

La primera part de la sessió ha conclòs amb l'aprovació unànime de la modificació de l'ordenança de taxes del Conservatori Municipal de Música; i l'aprovació (tots els grups excepte el PP que s'ha abstingut) de l'exempció de pagament de les taxes de mercat extraordinaris.Cercador
Enllaços
Síguenos en TwitterSíguenos en Twitter
Socialistes ValenciansSocialistes Valencians
PSOEPSOE