Wednesday, April 1, 2020

TREBALLEM PERQUÈ TIREN AVANT PROJECTES FONAMENTALS PER A VALÈNCIA

Gómez informa que s'ha concedit llicència per a la canalització elèctrica en la plaça Reina i sobre la recepció d'obres de diversos carrers del Cabanyal-Canyamelar

La vicealcaldessa de València i responsable de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez, ha volgut llançar un missatge de “tranquil·litat” a la ciutadania. “L'Ajuntament continua treballant perquè tiren avant projectes fonamentals per a la nostra ciutat”, ha afirmat i ha posat d'exemple la resolució per a concedir la llicència d'obres a l'empresa encarregada de l'obertura de rases i tastos per a realitzar canalització elèctrica per a línia de mitjana tensió en la plaça Reina i carrer Paz.

Sandra Gómez ha precisat que aquesta canalització s'executarà dins de l'àmbit d'actuació de les obres de remodelació de la Plaça de la Reina, el projecte de la qual ja està redactat i en fase d'adjudicación. La present llicència tindrà validesa durant un període d'un any, que es computarà a partir de l'endemà a aquell en què tinga lloc la notificació. L'obra haurà d'estar acabada dins del període de vigència de la llicència.

D’acord amb la resolució, la canalització es troba dins de l'àmbit d'actuació de les obres de remodelació de la Plaça de la Reina, el projecte de la qual ja està redactat i en fase d'adjudicació. Per tant, el traçat definitiu de la canalització, així com el nombre de tubs que siga possible instal·lar es condiciona a la seua adaptació al citat projecte, a la disponibilitat d'espai suficient en el subsòl i al compliment de l'indicat en l'informe del Servei de Mobilitat Sostenible, quedant l'execució de la canalització subordinada a l'execució de la remodelació de la plaça. A més, entre altres requisits, atés que l'obra es troba en Àrea de Vigilància Arqueològica, en compliment de la Llei de Patrimoni Cultural Valencià, l'aparició de qualsevol troballa d'índole arqueològica haurà de ser comunicat immediatament.

“Quan acabe l'alarma podran iniciar-se les obres”, ha assegurat la vicealcaldessa qui ha remarcat que l’estat d'emergència “passarà i podrem tornar a reprendre l'activitat municipal amb normalitat per a desenvolupar tots els projectes previstos i recuperar l'activitat econòmica”.

D'altra banda, també ha informat que l'Ajuntament ha recepcionat formalment les obres de la Reurbanització dels carrers paral·lels a la mar, en el Cabanyal-Canyamelar”. La remodelació d'aquests carrers es va licitar per 1.424.911,00 euros i es troba totalment executada i en estat de servei.

L'àmbit conformat per quatre carrers situats en l'oest del carrer Barraca. En concret, es tracta del carrer Escalante, des de la plaça Lorenzo de la Flor fins al carrer Pintor Ferrandis. De José Benlliure, des del carrer Amparo Guillem fins al carrer Pintor Ferrandis; de Progrés, des del carrer Amparo Guillem fins al carrer Pintor Ferrandis, i Pare Luis Navarro, des del carrer Amparo Guillem fins al carrer Pintor Ferrandis.

Sandra Gómez ha ressaltat que la recuperació de l'espai públic en el Cabanyal-Canyamelar i, especialment en una de les zones més degradades és una mostra que el Govern de la ciutat “treballa per la regeneració del barri”. “Projectes com aquesta reurbanització doten al barri d'una major qualitat urbana i de vida”, ha conclòs.Cercador
Enllaços
Síguenos en TwitterSíguenos en Twitter
Socialistes ValenciansSocialistes Valencians
PSOEPSOE