FORMACIÓ I OCUPACIÓ
Wednesday, April 27, 2016

UN NOU SUPORT A L’EMPRENEDORIA I LA CONSOLIDACIÓ DEL TEIXIT EMPRESARIAL

Joan Calabuig signa convenis per recolzar projectes generats per persones emprenedores

El primer tinent d’alcalde i regidor de Desenvolupament Econòmic Sostenible, Joan Calabuig, ha signat este matí quatre convenis amb Seniors Españoles para la Cooperación Técnica (SECOT), la Federació Valenciana d’Empreses Cooperatives de Treball Associat (FEVECTA), l’Associació de Treballadors Autònoms de la Comunitat Valenciana (ATA-CV) i la Federació d’Empreses Valencianes d’Economia Social (FEVES).

Segons ha detallat amb motiu d’esta firma, l’objectiu del conveni signat amb SECOT és posar en marxa activitats de desenvolupament, suport i formació en projectes generats per persones emprenedores del municipi de València en particular.

Entre les accions que es desplegaran, ha destacat la comunicació de la informació relativa als projectes empresarials de l’Ajuntament perquè SECOT puga assessorar i avaluar-los per a la seua presentació a possibles inversors; cooperació en programes de formació de persones emprenedores; organització i execució d’activitats comunes relacionades amb la promoció de l’emprenedoria, i celebració i participació en tallers i xarrades per a ser element dinamitzador per a la creació d’empreses.

A més, ha indicat que s’ha concretat que SECOT impartirà tallers de 2 hores a persones interessades a emprendre per a fer una introducció a l’autoocupació i explicar la importància del pla d’empresa. Igualment, ha explicat, s’ha plantejat col·laborar en altres accions formatives que puguen resultar interessants, fins i tot s’està pendent de fixar una reunió per a estudiar opcions.

Pel que fa a FEVECTA, ha apuntat que es tracta d’un conveni de col·laboració en activitats d’assessorament, formació i acompanyament de projectes generats per persones emprenedores del municipi de València.

Ha precisat que servirà per a “organitzar i executar activitats comunes relacionades amb la promoció de l’emprenedoria en grup i, dins d’este, de l’emprenedoria en empreses d’economia social”; “celebrar i participar en tallers i xarrades per a acostar la persona emprenedora a la forma d’empresa cooperativa”, i ”cooperar en la posada en marxa de programes de formació de persones amb projectes i inquietud per l’economia social”.

“De la mateixa manera”, ha continuat, “l’Ajuntament posarà en coneixement i oferirà als seus usuaris els servicis que presta FEVECTA en matèria de creació d’empreses d’economia social”. Per la seua banda, “FEVECTA facilitarà la formació, informació i assessorament en matèria de creació d’empreses cooperatives en els programes de formació, i també assessorarà, formarà i informarà les persones interessades que li siguen derivades des dels servicis d’assessorament de la Regidoria d’Ocupació i Emprenedoria”.

Calabuig ha indicat que el conveni subscrit este matí amb ATA-CV impulsarà “la creació de nous projectes empresarials, activitats de desenvolupament, suport, formació i potenciació de projectes empresarials generats per persones emprenedores del municipi de València en particular”.

Respecte a les accions que desenvoluparà, ha subratllat “l’assessorament, la informació i l’orientació sobre els aspectes generals del treball autònom a persones emprenedores que pretenguen iniciar un nou projecte per compte propi”; “publicitat i difusió de les diferents fórmules de l’economia social i del treball autònom”; “assessorament mutu en qüestions relacionades amb l’activitat de les dos entitats”, i “celebració i participació de les dos institucions en tallers i xarrades per a acostar l’opció del treball autònom al màxim nombre de persones emprenedores i ser element dinamitzador per a la creació i generació d’ocupació”.

Finalment, ha indicat que a través de l’acord aconseguit amb FEVES s’establirà un projecte que prestarà també assessorament, formació, acompanyament i finançament de projectes generats per persones emprenedores del municipi de València.

“S’organitzaran i s’executaran activitats de promoció de l’emprenedoria en grup i, dins d’este, de l’emprenedoria en empreses d’economia social”, ha destacat, i ha assenyalat que es prestarà “assessorament mutu en qüestions relacionades amb l’activitat de les dos entitats”. Així mateix, ha precisat que es potenciarà la “celebració i participació en tallers i xarrades per a acostar les persones emprenedores a la forma de societat laboral, cooperar en la posada en marxa de programes de formació de persones amb projectes emprenedors i inquietud per portar-los avant amb una forma empresarial d’economia social”.

El responsable d’Ocupació ha indicat que els usuaris i les usuàries de València Emprén “podran accedir als servicis que presta FEVES i esta es compromet a proporcionar la formació, informació i assessorament en matèria de creació de societats laborals en programes de formació, així com a assessorar, formar i informar les persones que li siguen derivades des dels servicis d’assessorament de València Emprén”.

En esta línia, ha explicat que FEVES “es compromet a difondre totes les ajudes i programes que l’Ajuntament puga posar en marxa amb la finalitat de donar suport a l’*emprenedoria a la ciutat de València; accions de difusió a través de la web, circulars informatives, periòdic d’economia social, dels diferents servicis, projectes, formació, entre altres que desenvolupe la Regidoria d’Ocupació i Emprenedoria”. Ha precisat que, per la seua banda, la Regidoria d’Ocupació i Emprenedoria “eventualment podrà posar a la disposició de FEVES instal·lacions adscrites al Servici d’Ocupació i Emprenedoria per al desenvolupament d’activitats conjuntes prèviament acordades”.

Joan Calabuig ha destacat que la firma de tots aquests convenis no comporta cap tipus de despesa i, ha assenyalat, en el cas que s’establisquen d’acord mutu activitats que comporten dotació pressupostària s’establirà una addenda específica que regularà l’execució en els termes que determine el programa corresponent.Cercador
Enllaços
Síguenos en TwitterSíguenos en Twitter
Socialistes ValenciansSocialistes Valencians
PSOEPSOE