URBANISME
Monday, March 27, 2017

Urbanisme establirà els nous criteris d’ordenació del sector del Grau

Sarrià: “Costarà desenredrar este embolic, fruit de tanta insensatesa i ocurrència, però el nostre esforç s’encamina a ser gestionat satisfactòriament.”

La Comissió de Desenvolupament Urbà ha acordat hui establir els nous criteris per a la reordenació del Sector Grau que resolguen i reorienten l'actuació en un sector “clau per a la ciutat”, tal com ha explicat este matí el delegat d'Urbanisme, Vicent Sarrià. L'edil ha recordat que en el seu dia, abans del mandat actual, es va adjudicar el projecte per a la gestió directa per part d'AUMSA, però no es va dotar dels recursos necessaris.

“Ja a l'inici d'este mandat vam expressar la nostra voluntat de reorientar la gestió d'este sector clau, un PAI amb importants càrregues urbanístiques”, ha explicat el regidor, “a què calia sumar el conveni establit en el seu moment amb la Generalitat Valenciana que, si bé formalment s'havia firmat per a una suposada connexió de les avingudes de França i de Balears amb la Marina de València, en realitat es va traduir en l'habilitació del circuit de Fórmula 1”. Precisament, ha denunciat Sarrià, en tal conveni no es feia ni una sola menció al circuit en si, però sí que obligava l'Ajuntament a repercutir com a càrregues d'urbanització eixes obres als propietaris del sòl quan es desenvolupara el sector.

Per això, a l'hora d'abordar esta acció de reordenació, ja se sabia que generaria determinades incerteses, tant jurídiques com de quantia (la quantitat ronda al voltant dels 40 milions d'euros), però no estava establit exactament quina part d'eixa inversió podria ser repercutible a eixe sector.

La Comissió ha aprovat hui, i així ho aprovarà també el Ple municipal, els criteris per a reorientar estos criteris d'urbanització, i aclarir exactament els costos repercutibles al sector, una vegada aclarides determinades circumstàncies, entre elles, per exemple, conéixer la intenció de la Generalitat sobre l'ús futur del circuit. “Una vegada manifestada la voluntat del Consell de no mantindre l'ús del circuit”, ha explicat el regidor, “podem reorientar un projecte d'urbanització que estava hipotecat per uns vials que, almenys una vegada a l'any, havien de ser utilitzats com a circuit”.

De fet, en comparar el planejament vigent amb el projecte d'urbanització, “ens emportem la sorpresa”, ha manifestat Vicent Sarrià, “que no havia sigut modificat quan es va executar el projecte de vials del circuit de Fórmula 1”. És a dir, que el Pla Parcial del Sector continua contemplant els canals que es van dibuixar en el seu dia com a part d'un suposat Delta Verd que, ha afegit, “elevaven la complexitat i les característiques del projecte d'urbanització, així com el seu cost”.

L'acord de la Comissió preveu, d'una banda, adaptar el projecte d'urbanització al nou planejament, partint de la consideració prèvia que no hi haurà carreres de Fórmula 1. I en segon lloc, modificar l'ordenació continguda en el Pla Parcial del Sector Grau, amb la finalitat d'integrar i ajustar totalment o parcialment l'itinerari que es va fixar amb les obres de la F1 a les determinacions que s'establisquen en el projecte d'urbanització: integrar o no la totalitat del circuit, resoldre adequadament la ubicació de la subestació elèctrica, abordar els problemes elèctrics derivats del pla des del punt de vista de sanejament (pluvials, depòsits de tempestats…), i reconsiderar els canals del Delta Verd.

“Estem”, ha conclòs Vicent Sarrià, “davant d'una de les zones sens dubte més interessants de la ciutat. El recent acord signat amb el Port, que resol el tram final de l'antic llit, i la frontera entre Natzaret i el Port reforcen també esta idea”. “Costarà desenredrar este embolic, fruit de tanta insensatesa i ocurrència, però el nostre principal esforç”, ha assegurat, “va dirigit a deixar tot llest perquè puga ser gestionat satisfactòriament i amb qualitat per a la ciutat”.

AGILITZAR LA CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES

D'altra banda, s'ha aprovat també la creació d'una Comissió Municipal d'Unificació de Criteris Tècnics per a la concessió de llicències d'activitat i d'obres, així com la determinació de les seues funcions, la composició i el règim de funcionament.

L'objectiu és potenciar la dinamització de les activitats i obres a la ciutat, especialment atés que, a pesar que l'any 2013 es va aprovar la creació d'un grup de treball per a això, els resultats no han sigut els esperats. D'esta manera, el Govern local dóna un nou impuls, amb la incorporació de servicis clau com els de planejament o descentralització.

EL CASINET DEL CABANYAL

Al terme de la reunió de la Comissió d'Urbanisme, s'ha constituït el Consell d'Administració de l'empresa municipal AUMSA, que ha aprovat l'adjudicació del contracte d'obres del Casinet del Cabanyal, amb un cost de 699.000 euros i un termini d'execució de 15 mesos. I també el d'elaboració del Pla especial de protecció del BIC Conjunt Històric Cabanyal-Canyamelar, amb un import de 196.000 euros.

Finalment, s'ha aprovat també la venda de 46 habitatges que quedaven d'un immoble al carrer del Beat Juan Grande, dels 133 que es van establir en el seu dia per a reallotjaments de persones afectades per la derogada prolongació de l'avinguda de Blasco Ibáñez.Cercador
Enllaços
Síguenos en TwitterSíguenos en Twitter
Socialistes ValenciansSocialistes Valencians
PSOEPSOE