Wednesday, April 22, 2020

URBANISME MODIFICA EL PLANEJAMENT PERQUÈ EL PARC DE LES COVES CAROLINES PUGA ALLOTJAR UN CAMP DE FUTBOL

Sandra Gómez ressalta que la modificació recull les necessitats veïnals en matèria esportiva i recreatives de Benimàmet

La vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez, ha anunciat que la Comissió de Desenvolupament i Renovació Urbana inclourà l'aprovació de la modificació del Pla Especial d'Infraestructures, reserva de sòl i ordenació d'usos Benimámet/Fira València per adaptar-lo a les necessitats del nou parc de les Coves Carolines i donar viabilitat a la seua execució. “Esta modificació recull les necessitats esportives i recreatives del barri que demanaven les veïnes i veïns”, ha apuntat l’edila.

El Servici municipal de Projectes Urbans va emetre un informe de viabilitat sobre la millor manera de completar la urbanització del parc de les Coves Carolines, una zona verda localitzada a Benimàmet que es troba pendent d'execució. Este primer informe va ser complementat atenent tant les previsions de la Fundació Esportiva Municipal, així com les aportacions realitzades per l’Associació de Veïns de Benimàmet, de manera que van quedar fixats finalment els criteris de projecte del futur jardí amb l'objectiu de cobrir les necessitats esportives i recreatives del barri.

Realitzades les anàlisis i estudis previs per a la redacció del projecte, la complexa estructura de la propietat, la difícil topografia de la zona i l'ampli programa de necessitats que s’havien de resoldre van fer necessari contractar la redacció d'un projecte bàsic unitari que, feia les vegades de pla director, per programar l'execució per fases del jardí i satisfer les reivindicacions veïnals relatives l'execució d'un nou camp de futbol 11.

Un dels primers problemes en l'execució del jardí de les Coves Carolines era que el planejament no es trobava adaptat a la realitat física de les infraestructures executades en desenvolupament del pla especial vigent. Este Pla va ser executat adaptant la xarxa viària als condicionants físics del terreny, sense que estos canvis anaren recollits en el planejament, la qual cosa afectava a les possibilitats de materialitzar el programa d'usos previst per al jardí.


D'altra banda, l'aprovació de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana, coneguda com la LOTUP, ha suposat un nou canvi en les condicions que han de reunir les parcel·les per formar part del sistema dotacional de zones verdes, la qual cosa obliga a adaptar les determinacions del sòl desenvolupat a l'empara de la legislació anterior a la nova norma.

Finalment, el planejament vigent qualifica part de la superfície afectada com a espai lliure d'ús esportiu, però no tota, la qual cosa dificulta també la ubicació de la pista esportiva pretesa en la part nord del jardí. Això obliga a revisar també les determinacions de planejament que afecten l'organització dels futurs espais amb la finalitat de permetre els usos esportius previstos.

D'esta manera i, després de l'aprovació del projecte bàsic al mes de desembre, “continuem completant els passos necessaris perquè el parc de les Coves Carolines siga una realitat. Est parc vindrà a completar la infraestructura verda de Benimàmet, juntament amb el parc Lineal, apostant per la sostenibilitat, la inclusió, la salut i l'esport”, ha conclòs Gómez.Cercador
Enllaços
Síguenos en TwitterSíguenos en Twitter
Socialistes ValenciansSocialistes Valencians
PSOEPSOE