Monday, September 16, 2019

URBANISME PLANTEJA UN EDIFICI D'ÚS CULTURAL EN LA PLAÇA DOCTOR COLLADO, AMB LES RECENTS TROBALLES ARQUEOLÒGIQUES ACCESSIBLES AL PÚBLIC

La vicealcaldessa visita les obres arqueològiques de dos edificis que han tret uns subterranis que podrien ser coetanis a la Llotja

La vicealcaldessa, Sandra Gómez, ha assegurat hui que l'edifici de la plaça del Doctor Collado que s'executarà en la parcel·la fins al moment ocupada per dos immobles municipals i actualment en obres tindrà un ús públic que, segons ha apuntat, "podria estar vinculat a la cultura perquè les troballes arqueològiques que han estat descoberts gràcies als treballs de rehabilitació puguen ser visitables".

Així ho ha manifestat al final de la visita que ha realitzat juntament amb la secretària autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica, Laura Soto, als baixos de l’esmentat edifici en el qual es duen a terme labors arqueològiques que han recuperat part de la muralla islàmica, un forn dels anys 60 del passat segle i uns subterranis coberts amb volta que està al costat de la Llotja i que podrien ser fins i tot anteriors a la construcció de l'edifici.

"Es tracta d'un xicotet espai d'una gran riquesa arqueològica que ha d'estar a l'abast de la ciutadania", ha recalcat Sandra Gómez qui ha posat en valor "que el canvi de govern va permetre en el mandat passat salvar este edifici i tota la seua riquesa de l'enderrocament". Així ha recordat que estava previst derivar el conjunt per a construir un edifici residencial que, ha remarcat, "hauria fet impossible mantenir esta peça tan important per a entendre l'evolució històrica de la ciutat".

En este sentit, ha posat l'accent que es tracta d'un "espai estratègic en relacion al nostre patrimoni" i que "on abans hi havia un projecte d'enderrocament i destrucció del nostre patrimoni, hui es treballa en la recuperació i rehablitació d'elements que parlen de la nostra història". "Era absurd veure això arrasat", ha subratllat i lloc en valor la "sensibilitat del Govern del Rialto amb la recuperació amb tots els elements patrimonials per a fer-los accessibles al públic".

D'esta manera, Sandra Gómez ha explicat que qualsevol element "ha de ser visitable perquè estem en un enclavament estratègic la recuperació del qual suposa una oporunidad per a disposar d'un centre d'interpretació de la Llotja o qualsevol altre ús cultural que tanga com a objectiu posar en valor el patrimoni històric de la ciutat".


DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS

En la primera fase ja conclosa es van abordar les actuacions de fitació de les façanes protegides, enderrocaments parcials i estabilització d'estructures, que no s'havien previst anteriorment i que responien al compliment del Pla Especial. Estos treballs es van concretar en un projecte que va ser objecte de licitació independent per a garantir la immediata realització d'estes obres, a causa de la urgència motivada per l'estat dels immobles.

Es va contractar la redacció del projecte i de la direcció de les obres i es va redactar el projecte (Projecte Parcial de Demolició, Fitació i Conservació de Façana i Estabilització Parcial d'estructura dels edificis protegits de la Plaça del Doctor Collado 2 i 3). El Projecte va obtenir informe favorable de la Comissió de Patrimoni Municipal, es va aprovar i es van licitar les obres. Sent l'empresa adjudicatària Contrafforte Restauro, S.L i l'import adjudicat de les mateixes 312.900,49 euros. Les obres van finalitzar el 29 de maig de 2019 i estan pendents de recepció per part de la Conselleria pel fet que estan finançades pel Pla Confiança.

Ara, una vegada executades i finalitzades les obres de fitació de les façanes protegides, enderrocaments parcials i estabilització d'estructures i per tant assegurats els immobles per a possibilitar el treball en el seu interior poden escometre's amb total seguretat i en una segona fase els treballs d'arqueologia que estan permetent datar i conèixer la realitat de les preexistències protegides i així poder definir les actuacions a realitzar sobre elles.

Estos treballs d'arqueologia per la seua especialització han estat objecte de licitació independiene, resultant adjudicatària l'empresa Global Geomática S.L per un import de 18.148,79 (IVA inclòs). Els treballs d'Intervenció Arqueològica es van iniciar el 19 d'agost i tenen un termini estimat de dos mesos. Tots estos treballs i dades són imprescindibles per a la definició de la tercera fase de l'actuació, la rehabilitació i posada en ús dels immobles.

Referent a això degut: a la complexitat de l'estat dels immobles, als terminis i imports de les subvencions del PIP i al canvi d'ús (d'habitatges a Dotacional Públic) actualment en tràmit en el pla Especial de Protecció de Ciutat Vella, s'ha optat per començar esta tercera fase amb la consolidació estructural dels immobles, la redacció del projecte corresponent, la seua licitació i la direcció d'estes obres.

En ests moments a més de l'execució dels treballs d'intervenció arqueològica, s'està tramitant l'encàrrec de redacció del Projecte de consolidació estructural dels immobles, que tindrà en compte en la seua redacció les conclusions dels estudis arqueològics.Cercador
Enllaços
Síguenos en TwitterSíguenos en Twitter
Socialistes ValenciansSocialistes Valencians
PSOEPSOE