OCUPACIÓ
Friday, December 15, 2017

València Activa concedix ajudes per valor un milió d'euros a 243 projectes empresarials

L'objectiu de les ajudes és afavorir la contractació indefinida a temps complet, fomentar la inserció laboral de col·lectius amb més dificultats d'inserció i impulsar la creació d'activitat empresarial.

L'àrea de Desenrotllament Econòmic Sostenible de l'Ajuntament de València, a través de València Activa, ha aprovat la concessió de les ajudes València Activa Emplea i València Activa Emprén que tenen com a objectiu afavorir la contractació indefinida a temps complet en el municipi de València, així com fomentar la inserció laboral de col·lectius amb més dificultat d'accés al mercat laboral i impulsar-la creació d'activitat empresarial. La quantia destinada a atendre les ajudes València Activa Emplea ascendix a 400.000€, a la qual cosa cal afegir la quantia destinada a les Ajudes València Activa Emprén, que ascendix a 600.000€. En total, s'han concedit ajudes per valor d'un milió d'euros a 241 projectes empresarials. La responsable de l'àrea de Desenvolupament Econòmic Sostenible i primera tinent d'alcalde, Sandra Gómez, ha destacat “la importància d'estes ajudes que aconseguiran generar i consolidar major ocupació en la ciutat de València, oferint noves oportunitats a aquelles persones disposades a emprendre”.
En el cas de les Ajudes València València Activa Emplea, per la formalització de cada contracte indefinit a temps complet o per la transformació d'un contracte temporal en un contracte indefinit a temps complet, s'aportarà una subvenció de 5.000 euros per la persona contractada, que seran 6.000€ en el cas que la persona contractada pertanga a algun col·lectiu amb més dificultat d'inserció. Pel que fa a les ajudes València Activa Emprén, es concedirà una quantia fixa de 3.000€ en concepte de llançament a cada una de les empreses que resulten beneficiàries, que s'incrementarà en 500 euros quan la persona l'alta de la qual motive la sol·licitud de subvenció pertanga a algun col·lectiu amb més dificultat d'inserció. Una aportació que, segons Gómez, “és fruit del compromís del consistori valencià per recolzar la figura de l'emprenedor i millorar i consolidar el teixit productiu de la ciutat”
Suport a les persones emprenedores
A part d'esta iniciativa, València Activa posa a disposició de les persones interessades a emprendre, Punts d'Atenció a l'Emprenedor (PAE) , espais de coworking, accions formatives; així com la possibilitat d'unir-se a Vit Emprén (la xarxa d'emprenedors innovadors de la ciutat) , amb l'objectiu de promoure la creació i consolidació de nous projectes empresarials i fomentar la figura de l'emprenedor."
Gómez destaca la importància del d'estes mesures que suposen;un impuls als futurs emprenedors i que ajuden a posicionar la ciutat com referent en innovació i talent."Cercador
Enllaços
Síguenos en TwitterSíguenos en Twitter
Socialistes ValenciansSocialistes Valencians
PSOEPSOE