OCUPACIÓ
Monday, September 10, 2018

València Activa facilita la posada en marxa i consolidació de noves empreses amb la cessió de despatxos

El termini s'obri hui dilluns i l'objectiu de la cessió és afavorir la creació de llocs de treball

L'Ajuntament de València, a través de la Regidoria d'Ocupació i Emprenedoria, obri este dilluns el termini d'inscripcions perquè les empreses que ho desitgen puguen presentar els seus projectes i optar a la cessió d'espais i despatxos en el centre en el Centre de Recursos Empresarials i de Emprenedoria ‘Petxina’.

Segons ha explicat la regidora de Desenvolupament Econòmic Sostenible, Sandra Gómez, el termini estarà obert per atendre les sol·licituds que vagen arribant, sense excedir el límit de 8 despatxos i 13 projectes. Ha destacat que l'objectiu d'esta convocatòria té com a un dels seus principals comesos dissenyar estratègies i actuacions dirigides a fomentar l’emprenedoria i desenvolupar activitats que promoguen la creació i creixement d'empreses i PIMES de la ciutat.

Ha ressaltat la regidora que el Centre de la Petxina «es configura com un àrea de servicis l'objecte del qual és facilitar l'establiment, arrencada i consolidació de noves empreses en la ciutat per a la seua posterior inserció en el teixit empresarial, donar suport a la seua posada en marxa perquè siguen viables i originen la creació d'ocupació en la ciutat de València».

Les entitats adjudicatàries podran gaudir dels despatxos durant 12 mesos, prorrogables per d’altres 12 mesos addicionals, pagant un cànon mensual de 6,50 euros per metre quadrat, preu que es manté respecte a la convocatòria anterior.

«Amb la cessió d'estos espais es pretén millorar les oportunitats per a les persones emprenedores a València, mitjançant la posada a la seua disposició d'un servei integral de suport a noves empreses, a més de fomentar la diversificació productiva en el municipi, mitjançant l'aposta per persones que desenvolupen els seus plans de negoci en àrees innovadores”, ha destacat Gómez.

A més, es pretén afavorir el model de desenvolupament empresarial local que millore l'aportació de les empreses existents quant a inversions, ocupació i creació de valor; dinamitzar el nou teixit empresarial de la ciutat, orientant-ho cap a la millora dels seus factors de competitivitat, eficiència i rendibilitat i desenvolupar avantatges competitius aprofitant els recursos existents.

Així mateix, amb la cessió d'estos espais s’oferirà un entorn que afegix valor a les empreses que se situen en ell, tant per la imatge de les seues instal·lacions, en les quals es duen a terme negocis amb els seus proveïdors i clientela, com per les prestacions que s'ofereixen. I el que és més important, gràcies a esta cessió s’afavorirà la creació de llocs de treball que de forma induïda comporta la creació d'empreses i la seua projecció futura sobre el teixit socioeconòmic.

REQUISITS I ADJUDICATARIS

Les entitats beneficiàries hauran de ser microempreses, amb no més de dos anys d'activitat, amb domicili social, domicili fiscal i domicili de desenvolupament de l'activitat en el terme municipal de València des de l'1 de gener de 2017 endavant.

Així mateix, hauran d'haver iniciat ja la seua activitat i estar donades d'alta en el Cens d'Obligats Tributaris i en el Règim Especial de Treballadors Autònoms en el cas de persona físiques, comunitats de béns i societats civils; i en cas de persones jurídiques, que la persona que exercisca l'administració estiga d'alta en el REPTA o en el Règim General de la Seguretat Social.

El termini s'obri el 10 de setembre estarà obert per a atendre les sol·licituds que vagen arribant, sense excedir el límit dels 8 despatxos i 13 projectes.

La comissió qualificadora es reunirà als dos mesos de l'obertura del termini de presentació per avaluar les sol·licituds rebudes fins a eixe moment i per a la valoració es tindrà en compte la viabilitat i innovació del projecte, l'adequació acadèmica de les persones promotores a l'activitat de l'empresa -així com la seua experiència professional-, haver participat en programes de formació en emprenedoria de l'Ajuntament de València i/o haver sigut premiats/as o finalistes en els Premis València Emprèn.
Cercador
Enllaços
Síguenos en TwitterSíguenos en Twitter
Socialistes ValenciansSocialistes Valencians
PSOEPSOE