Wednesday, May 26, 2021

VALÈNCIA APROVA UN PLA ESPECIAL DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA I SOCIAL PER A CIUTAT VELLA

El pla contempla una línia d'ajudes econòmiques directes per a persones au-tònomes i pimes i una línia d'accions de promoció per a fomentar el consum en l'hos-taleria i comerços del districte

L'Ajuntament de València aprovarà, després de la modificació de crèdit a compte dels romanents, un Pla Especial de Reactivació Econòmica i Social per al districte de Ciutat Vella, un dels més afectats per la crisi derivada de la pan-dèmia, en tractar-se d'una àrea en la qual té especial incidència el turisme. Així ho ha traslladat la responsable de l'Àrea de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, Pilar Bernabé, després de reunir-se amb l'As-sociació de Comerciants del Centre Històric i la Federació de Comerç.

“Entenem que posar en marxa un pla de reactivació econòmica del districte de Ciutat Vella és necessari perquè es tracta d'una zona de la ciutat que ha patit doblement l'efecte de la crisi derivada per *Covid19, pel descens generalitzat d'acti-vitat global, al qual se suma la falta de visitants i de turistes”, ha remarcat Pilar Ber-nabé.

“Som conscients que els barris del centre històric, especialment en els casos de l'hostaleria i el comerç, han tingut un comportament econòmic diferent, on la re-cuperació està sent més lenta i dura davant la falta de visiten-*tes”, ha remarcat Bernabé.

Per això, aquest pla contempla una línia d'ajudes econòmiques directes per a persones autònomes i pimes i una línia d'accions de promoció per a fomentar el consum en l'hostaleria i comerços del districte.

“Es tracta d'un pla de suport especial de reactivació econòmica, però també social. Hui ens hem reunit amb l'Associació de Comerciants del Centre Històric i la Federació de Comerç, però en els pròxims dies ens anirem reunint amb els princi-pals agents del districte -com la Junta de Districte de la zona- per a treballar en con-sens en aquestes dues noves línies que afavoriran el desenvolupament econòmic i social d'aquests barris, perquè volem que Ciutat Vella torne ser punt de trobada, un espai on la creativitat la cultura i l'oci són clars protagonistes”, ha conclòs la regido-ra.Cercador
Enllaços
Síguenos en TwitterSíguenos en Twitter
Socialistes ValenciansSocialistes Valencians
PSOEPSOE