Wednesday, July 28, 2021

València destina més de 7,5 milions d'euros al Pla de Reactivació Econòmica de Ciutat Vella

Aquest pla contempla a més de la convocatòria d'Ajudes específica del Pla Resistir, ac-tivitats de dinamització del consum, bons i patrocini d'esdeveniments en el districte

L'Ajuntament de València destinarà 7.724.000 euros al Pla de Reactivació Econòmica de Ciutat Vella, que naix amb l'objectiu d'incentivar el consum, que s'ha vist especialment afectat per les greus conseqüències generades per l'actual pan-dèmia i que per la pròpia idiosincràsia del districte han incidit amb major duresa en aquest.

La responsable de l'Àrea de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econò-mics i Ocupació, Pilar Bernabé, ha explicat que “amb aquest pla donem una resposta ràpida i contundent a l'actual a conjuntura que es planteja per a l'economia i l'ocupació en aquest districte, amb l'objectiu de mitigar els efectes de la crisi econòmica i contri-buïsquen al restabliment de l'activitat econòmica i la salvaguarda de l'ocupació.”

Així, perquè aquest nou pla contempla, a més de la convocatòria d'Ajudes especí-fiques del Pla Resistir per 7 milions d'euros, activitats de dinamització del consum, bons i patrocini d'esdeveniments per a la reactivació cultural de la zona.

Fins al moment s'han abonat 845.800 euros de la línia d'ajudes del Pla Resistir di-rigida a persones autònomes, comerços i micropimes de Ciutat Vella, que han beneficiat a 338 sol•licitants. Aquesta línia d'ajudes s'ampliarà en deu dies després de la publicació de la modificació en el BOP.

D'altra banda, amb la finalitat de dinamitzar el consum i l'activitat en el districte, en els pròxims mesos es duran a terme a Ciutat Vella diferents activitats que contribuïsquen a revitalitzar els seus barris i atraguen visitants, com a concerts de bandes de música, danses valencianes, contemporànies i urbanes, rutes guiades per Ciutat Vella, concur-sos de pintura i activitats familiars amb titelles, contacontes, entre altres.

D'igual manera, es llançarà una emissió de bons per a utilitzar en els locals co-mercials i d'hostaleria que s'adherisquen a aquesta iniciativa. L'Ajuntament finançarà el 50% del valor del bo i l'altre 50% es finança per la persona que el compra i pot ser utilit-zat en diferents comerços fins a esgotar el seu crèdit. També s'aplicaran bons de dina-mització a l'hostaleria.

Finalment, hi haurà una convocatòria perquè les entitats dels barris que compo-nen Ciutat Vella puguen patrocinar i promocionar activitats culturals. “Ciutat Vella sem-pre ha sigut un barri de creativitat i pulsió artística, dinamitzador de la cultura a la ciutat. Per això patrocinarem la realització d'esdeveniments sectorials específics a Ciutat Vella, que complementen la resta de línies d'acció encaminades a dinamitzar el barri”, ha con-clòs Bernabé

Ciutat Vella, un dels motors econòmics més importants de la ciutat

A més, Bernabé ha afirmat que “el districte de Ciutat Vella constitueix un dels mo-tors econòmics més importants de la ciutat, on es concentren comerços, mercats, esta-bliments hostalers, allotjaments turístics i hotelers. Així mateix, és el districte on s'inse-reix la major part de l'oferta cultural i turística de València i del conjunt de les activitats més dinàmiques de la ciutat”.

“Les conseqüències econòmiques provocades per l'actual pandèmia han afectat a tota la ciutat en termes de caiguda de l'activitat empresarial i ocupació. No obstant això, els seus efectes s'han vist agreujats en aquest districte on la dependència de la seua activitat, tant de turistes, com de persones que treballen o acudeixen al centre de la ciutat per motius d'oci, esplai, treball o altres activitats”, ha afegit.

Atenent diferents estudis elaborats per diferents organismes el 85% dels i les turis-tes que visiten la ciutat manifesta com uns dels seus principals interessos visitar el Cen-tre Històric. Així mateix, el Centre Històric integra aproximadament el 40% de l'oferta to-tal d'hotels, albergs i hostals a la ciutat i el 30% dels apartaments turístics se situen en aquest districte.

“Volem que els nostres veïns i veïnes i els i les turistes que ens visiten puguen continuar gaudint de la bellesa del patrimoni historicoartístic, l'efervescència *cultual, la tradició i la gastronomia dels diferents barris de Ciutat Vella, per a això també llancem aquest programa”, ha defensat la regidora.Cercador
Enllaços
Síguenos en TwitterSíguenos en Twitter
Socialistes ValenciansSocialistes Valencians
PSOEPSOE