PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO
Thursday, April 14, 2016

VICENT SARRIÀ PRESENTA EL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DELS ENTORNS DEL JARDÍ BOTÀNIC I EL PORTAL DE QUART

El Pla arreplega tota la normativa que s’ha d’aplicar al voltant d'eixos BICs

Vicent Sarrià ha presentat el Pla Especial de Protecció dels Entorns del Jardí Botànic, la porta de Quart i l’església de Sant Miquel i Sant Sebastià. Este document normatiu regularà totes les actuacions urbanístiques, paisatgístiques, arqueològiques i ambientals que es duran a terme en els immobles i espais de la zona oest de la ciutat en la qual es troben els esmentats béns d’interès cultural (BIC), així com els béns de rellevància local (BRL) als quals s’afigen: el col·legi i església dels Jesuïtes, la Casa de la Caritat, l’alqueria del Beat Gaspar Bono i l’ampit de l’antic llit del riu Túria, en el tram entre Guillem de Castro i el pont de les Glòries Valencianes.

El regidor delegat de l’àrea de Desenvolupament Urbà i Habitatge, Vicent Sarrià, ha explicat que, una vegada el Pla passe els tràmits d’exposició i participació pública, aprovació provisional i definitiva, “serà un document de planejament d’especial importància perquè arreplega tota la normativa que s’ha d’aplicar a l’hora de realitzar qualsevol intervenció en este àmbit, que inclou parcialment els barris del Carme, Velluters, Botànic i Campanar, amb el tram de la part superior de l’antic llit del riu comprés entre el pont de les Glòries Valencianes i el de les Arts, “on el pla proposa, entre altres mesures, recular l’alineació de l’espai d’ampliació del Jardí Botànic, per a aconseguir més espai per als vianants”.

En este sentit, Vicent Sarrià ha explicat que el pla de protecció d’entorns BIC hui presentat “considera necessària la requalificació de l’espai públic que es troba al voltant d’estos béns, i la reordenació del trànsit de vehicles dirigida a l’ampliació de la primacia del vianant enfront de la circulació rodada”. A este efecte, ha detallat, el document proposa la reurbanització del passeig de la Petxina fins a la cantonada de la gran via de Ferran el Catòlic que envolta l’àmbit de la futura ampliació del Jardí Botànic, i dels carrers de Quart, Guillem de Castro (des del carrer de la Corona fins a la plaça de l’Encarnació), Beat Gaspar i Túria, i la plaça de l’Església de Sant Miquel i Sant Sebastià, inclosa l’embocadura fins al carrer de Borrull.

El pla manté l’estructura urbana i arquitectònica de la zona, amb les alineacions existents, i conserva l’edificació situada en el número 79 del carrer de Quart, com una alineació històrica. Així mateix, advoca per la millora de la percepció dels BIC i a este efecte reduïx el nombre de plantes i altura tant al carrer de Guillem de Castro com a Quart i gran via Ferran el Catòlic. “Si bé”, tal com ha aclarit el regidor, “esta reducció afecta futures intervencions, els habitatges que excedeixen l’altura quedaran fora d’ordenació però es mantindran mentre es mantinguen els edificis”.

Entre les mesures proposades en este pla també es troba la rehabilitació i adequació d’edificis protegits, com l’alquería del Beat Gaspar Bono, que està qualificada com a dotació pública educativa cultural i es convertirà en una ludoteca; el refugi de la plaça de l’Encarnació, i una sèrie d’actuacions de rehabilitació de les façanes dels immobles que envolten el Jardí Botànic i l’església de Sant Miquel i Sant Sebastià.

El mateix document identifica construccions i edificacions que no s’ajusten als paràmetres bàsics de les edificacions tradicionals de la zona quant a altures, profunditat edificable o usos inadequats que suposen una deterioració visual o ambiental de l’espai, i afig quatre béns de rellevància local als ja existents, que són el monestir de Santa Úrsula, el panell heràldic del convent de Santa Úrsula i la xemeneia de l’illa que dóna al carrer de Quart i plaça de Sant Sebastià. A més, revisa catàlegs de protecció i inclou 34 edificacions que són mostra de l’arquitectura moderna i tradicional de la zona.

En definitiva, tal com ha resumit Vicent Sarrià “este pla, que establix el règim de residencial plurifamiliar per a tot l’àmbit, reduïx l’edificabilitat privada, manté els metres de sostre dotacional i vetla per la protecció i la posada en valor dels BIC i el seu entorn i la recuperació de l’espai públic”.Fuente de información: CONSULTAR EL DOCUMENTO

Cercador
Enllaços
Síguenos en TwitterSíguenos en Twitter
Socialistes ValenciansSocialistes Valencians
PSOEPSOE