Friday, April 12, 2013

Preguntas al Pleno sobre accés als centres docents per al curs 2013-2014

Fèlix Estrela Botella

1.- Té previst el Govern Municipal programar i posar en pràctica alguna campanya d'informació a la ciutadania afectada pel procès de sol.licitud d'escolarització per al curs 2013 – 2014, que s'inicia próximamente.
2.- El Delegat d'Educació, te previst reunir el Consell Escolar de la Ciutat per valorar i debatre este nova normativa i procediment?

PreguntasCercador
Enllaços
Síguenos en TwitterSíguenos en Twitter
Socialistes ValenciansSocialistes Valencians
PSOEPSOE