Monday, June 13, 2011

Moción al Pleno sobre adhesió al manifest SI AL VALENCIÀ

Joan Calabuig Rull

Fèlix Estrela Botella

.- Donar suport a les reivindicacions de les organitzacions que signen el “Manifest pel consens en l'ensenyament plurilingüe de qualitat: SÍ AL VALENCIÀ”.

2.- Instar al Consell de la Generalitat Valenciana a la retirada del projecte de Decret sobre l’ensenyament plurilingüe presentat per la Conselleria d’Educació, i l’inici d’un procés de negociació i consens amb la comunitat educativa, organitzacions implicades i comunitat científica, per a l’arribada a un model plurilingüe de qualitat per a la Comunitat Valenciana..

MociónCercador
Enllaços
Síguenos en TwitterSíguenos en Twitter
Socialistes ValenciansSocialistes Valencians
PSOEPSOE