Friday, January 16, 2015

Moción a la Comisión sobre arranjament escolar 2015

Fèlix Estrela Botella

1.- Assumir la responsabilitat municipal com a garants de la prestació del servei educatiu, fent arribar a la Direcció General de Centres i Personal Docent la decisió de la Comissió Municipal recolzant les al•legacions del Consell Escolar Municipal, i instant a que es rectifiquen els aspectes de l'esmentat ajust en allò que es proposa, deixant les supressions d'unitats de tres anys per a després del procés d'escolarització que es donarà pròximament amb les sol•licituds de matricula.
2.- Que la comissió d'escolarització de la ciutat, al si del Consell Escolar Municipal, realitze el seguiment del procés d'escolarització de forma perenne, i recolzar l'escolarització als centres docents afectats per l'ajust.

MociónCercador
Enllaços
Síguenos en TwitterSíguenos en Twitter
Socialistes ValenciansSocialistes Valencians
PSOEPSOE