Friday, June 17, 2011

Moción al Pleno sobre escolarització curs 2011-2012

Joan Calabuig Rull

Fèlix Estrela Botella

Que comparega el Delegat/da d'Educació i informe sobre el resultat del procés d'admissió de l'alumnat en els Centres d'Educació Infantil, Primària Secundària, tant públics com privats concertats, especialment al referent a :

• Dades detallades en cada un dels centres per aules. matrícula i places vacants.
• Nombre de sol•licituds d'ingrés que s'han rebutjat en primera, segona i tercera opció i en quins centres.
• Reclamacions i recursos d'alçada presentats per les famílies afectades.
• Centres a què han sigut desplaçats després de rebutjar-se la seua petició inicial.
• Reclamacions presentades per l'Ajuntament davant de la Generalitat per no garantir l'escolarització adequada als alumnes de la nostra ciutat.
• Propostes que ha realitzat, o vaja a realitzar la Delegació d'Educació a la Conselleria d'Educació perquè el pròxim curs no es repetisca esta lamentable situació.
• Nombre d'alumnat per centre per al curs 2011-2012 en barracons.
• Data d'inici d'obres de nous centres docents.

Considerant la normativa que regula l'admissió d'alumnat en els nivells no universitaris (Decret 33/2007) i Resolució de 8 de març del 2011 de la Directora Territorial d'Educació) proposem es constituïsca una Comissió d'Escolaritat de la Ciutat de València que mantinga el seu funcionament durant, coordine les actuals comissions de districte, i garantisca el bon funcionament del procés d'escolarització

MociónCercador
Enllaços
Síguenos en TwitterSíguenos en Twitter
Socialistes ValenciansSocialistes Valencians
PSOEPSOE