Tuesday, January 15, 2013

Preguntas al Pleno sobre informació sobre l'execució del Plà de revisió dels edificis destinats a centres docents en València i pressupost

Fèlix Estrela Botella

1.- Té coneixement este Ajuntament de l'esmentat Pla de Revisió dels edificis dels centres docents?

2 .- Dins del Pla de revisió dels centres docents pùblics quin és el calendari i en quina situació és troben els centres de la ciutat de València.

3.- Com afectarà la reducció de les inversions del pressupost de 2013 de la Generalitat Valenciana en les infraestructures escolars en la ciutat de València?.Quina serà la reducció d’este pressupost?

PreguntasCercador
Enllaços
Síguenos en TwitterSíguenos en Twitter
Socialistes ValenciansSocialistes Valencians
PSOEPSOE