Friday, November 11, 2011

Preguntas al Pleno sobre nous centres docents d'Infantil Primària en la ciutat

Fèlix Estrela Botella

1.- Quins projectes de construcció de centres docents d'educació Infantil Primària que han sigut redactats en la ciutat de València i no han iniciat les obres, amb indicació de en quina parcel•la s'ubicaran?.

2.- Quina situació de la cessió per part d'aquest Ajuntament a la Generalitat Valenciana del sòl necessari per als projectes abans indicats, redactats per a centres docents d'Infantil Primària en esta ciutat?.

3.- Quins centres docents d'Infantil Primària amb projecte i sòl cedit van a ser licitats en el pressupost del 2012, per part de la Generalitat Valenciana?.

PreguntasCercador
Enllaços
Síguenos en TwitterSíguenos en Twitter
Socialistes ValenciansSocialistes Valencians
PSOEPSOE