Monday, October 17, 2011

Preguntas al Pleno sobre parc lineal i soterrament de les vies del metre en Benimamet


1.- Disposa l'Ajuntament del projecte redactat per la Generalitat Valenciana de la tercera fase de les obres de soterrament de les vies en Benimamet, corresponent a la urbanització de la superfície?

2.- Aquest projecte ha estat consensuat pels veïns com reiteradament es va prometre

3.- En el citat projecte preval la consideració de zona enjardinada o parc lineal per a la urbanització en superfície?

4.- S'han licitat les obres?

5.- En quina data està previst adjudicar-les?

6.- Quan s'iniciaran i quin és el termini d'execució?

7.- Ha sol•licitat el Govern Municipal de la Generalitat Valenciana l'execució immediata de les obres d'urbanització tal com demanden els veïns de Benimàmet?

PreguntasCercador
Enllaços
Síguenos en TwitterSíguenos en Twitter
Socialistes ValenciansSocialistes Valencians
PSOEPSOE