Monday, March 24, 2014

Moción al Pleno sobre recurs contenciós adinistratiu contra resolució de l'arranjement escolar

Joan Calabuig Rull

Fèlix Estrela Botella

Que este Ajuntament presente Recurs Contenciós Administratiu segons estableix l'apartat quint de la resolució de 14 de febrer del 2014 de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de modificació del catàleg d'unitats dels centres docents públics de la Comunitat Valenciana.

Continuant amb l'oposició expressada per este Ajuntament en la Comissió de Cultura i Educació de 27 de gener de 2014, així com recolzar la decisió de l'òrgan de representació de la comunitat educativa d'esta ciutat d'oposició als retalls en l'oferta d'educació pública per al pròxim curs 2014 - 2015, i donant suport al recurs de reposició presentat per la Federació de mares i pares d’alumnat.

MociónCercador
Enllaços
Síguenos en TwitterSíguenos en Twitter
Socialistes ValenciansSocialistes Valencians
PSOEPSOE