Monday, January 20, 2014

Moción a la Comisión sobre situació de la ciutat de València a la proposta d'arranjament escolar per al curs 2014/2015

Fèlix Estrela Botella

1.- Assumir la responsabilitat municipal com a garants de la prestació del servei educatiu, fent arribar a la Direcció General de Centres i Personal Docent la decisió d’esta comissió municipal de recolzar les al•legacions del Consell Escolar Municipal, i instant a que es rectifiquen els aspectes de l’esmenta’t arranjament en allò que es proposa, deixant les supressions d’unitats de tres anys per a desprès del procés d’escolarització que es donarà pròximament amb les sol•licituds de matricula.

2.- Convocar ja la comissió d’escolarització de la ciutat al si del Consell Escolar Municipal, per a que realitze un seguiment del procés d'escolarització que es donarà als pròxims mesos, i recolzar l’escolarització dels centres docents afectats.

MociónCercador
Enllaços
Síguenos en TwitterSíguenos en Twitter
Socialistes ValenciansSocialistes Valencians
PSOEPSOE