Thursday, December 13, 2012

Moción al Pleno sobre situació dels centres docents públics de la ciutat de València

Joan Calabuig Rull

Fèlix Estrela Botella


1.- Assumir la responsabilitat municipal com a garant de la prestació del servei educatiu, amb la realització d'una inspecció de tots el centres docents de la ciutat, amb una antiguitat que puga suposar un perill per l'alumnat i professorat, i la posada en pràctica d'un Plà de rehabilitació d'estos centres, assolint els pressupostos extraordinaris necessaris de les administracions responsables.

2.- Convocar una comissió de seguiment del procés d'inspecció de les instal•lacions educatives al si del Consell Escolar de la Ciutat, ampliant la compossició amb la presència dels partits de l'oposició.

3.- Instar a la Conselleria d'Educació per tal que reprenga la construcció de centres docents públics a la ciutat, que vinguen a substituir als que es troben en situació més deteriorada, segons l'estudi d'avaluació de les instal•lacions anomenat al cos de la moció.

MociónCercador
Enllaços
Síguenos en TwitterSíguenos en Twitter
Socialistes ValenciansSocialistes Valencians
PSOEPSOE