Tuesday, October 21, 2014

Preguntas al Pleno sobre sol·licitud d'informació sobre beques menjador a l'alumnat centres titularitat municipal

Fèlix Estrela Botella

1a.- Este Ajuntament coneix en quina situació és troba la concessió d’ajudes de menjador per l’alumnat dels centres docents de titularitat d’aquest Ajuntament (Fernando de los Rios, Santiago Grisolía i Benimaclet) ?

2n.- Al cas de no estar concedides les ajudes a l’alumnat dels centres de titularitat municipal que necessita d’aquestes beques de menjador, quina solució ha establert este Ajuntament per a la concessió d’aquestes ajudes?.

PreguntasCercador
Enllaços
Síguenos en TwitterSíguenos en Twitter
Socialistes ValenciansSocialistes Valencians
PSOEPSOE