Educació

mociones
Fèlix Estrela Botella

nous centres docents d'Infantil Primària en la ciutat

1.- Quins projectes de construcció de centres docents d'educació Infantil Primària que han sigut redactats en la ciutat de València i no han iniciat les obres, amb indicació de en quina parcel•la s'ubicaran?. 2.- Quina situació de la cessió per pa......

mociones
Fèlix Estrela Botella

Salvador Broseta Perales

exigir a la Conselleria d'Educació que amplie les ajudes de menjador perquè puga accedir l'alumnat amb nexe4ssitat d'aquestes beques

Que aquesta comissió prenga l'acord d'exigir a la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació que amplie les ajudes de menjador perquè puguen accedir l'alumnat d'infantil i primària de la ciutat de València, amb necessitat d’aquestes beques, i que ......

mociones
Fèlix Estrela Botella

Salvador Broseta Perales

proposta de constitució de la comissió d'escolarització per a realitzar un estudi del procés d'escolaritació 2011-2012

1.- Es constituïsca una Comissió d'Escolaritat de la Ciutat de València, dins del Consell Escolar Municipal que realitze un informe, com màxim òrgan de participació de la comunitat educativa, sobre el resultat del procés d'admissió d'alumnat en els ......

mociones
Fèlix Estrela Botella

Programa d'ús de les instal·lacions escolars per a la conciliciació laboral i familiar

Que amb caràcter d'urgència des de la Delegació d'Educació s'elabore, en col•laboració amb la Federació d'AMPAS i les associacions de mares i pares de cada centre docent públic, un “Programa d'ús de les instal•lacions escolars de la ciutat de Valènci......

mociones
Joan Calabuig Rull

Fèlix Estrela Botella

escolarització curs 2011-2012

Que comparega el Delegat/da d'Educació i informe sobre el resultat del procés d'admissió de l'alumnat en els Centres d'Educació Infantil, Primària Secundària, tant públics com privats concertats, especialment al referent a : • Dades detallades en ......

mociones
Joan Calabuig Rull

Fèlix Estrela Botella

adhesió al manifest SI AL VALENCIÀ

.- Donar suport a les reivindicacions de les organitzacions que signen el “Manifest pel consens en l'ensenyament plurilingüe de qualitat: SÍ AL VALENCIÀ”. 2.- Instar al Consell de la Generalitat Valenciana a la retirada del projecte de Decret sobr......

mociones
Juan Soto Ramírez 2007-2011

absentismo escolar

1.- ¿Con cuantos profesionales cuenta el Programa Municipal contra el Absentismo Escolar? 2.- ¿Cuántos expedientes se incoaron a lo largo del año 2010? 3.- Según los datos de la Fiscalía, ¿cómo es posible que una misma persona pase de un 84’47%......

mociones
Juan Soto Ramírez 2007-2011

Programa escolar para a conciliación laboral y familiar

Que con carácter urgente desde la Delegación de Educación se elabore, en colaboración con la Federación de AMPAS y las Asociaciones de los centros escolares públicos, un Programa Escolar de Conciliación Laboral y Familiar para que pueda ser implant......

  • Pagina 4 de 4
Cercador
Enllaços
Síguenos en TwitterSíguenos en Twitter
Socialistes ValenciansSocialistes Valencians
PSOEPSOE